Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit december, 2019 weergeven

Zie, uw God

De geschiedenis van het Joodse volk wordt gekenmerkt door moeite en verdrukking. Sinds de verwoesting van Jeruzalem en de Babylonische ballingschap ongeveer vijfhonderd jaar eerder, hadden de Joden te kampen gehad met ernstige onrust onder verschillende wetten en overheersers. Geen wonder dat ze dachten dat hun Messias een regerende koning zou zijn die de Romeinse bezetter ten val zou brengen. Ten tijde van Jezus’ geboorte stonden de Joden in Jeruzalem en in de regio Israël onder het bevel van Herodes de Grote.  
Herodes was een kwade man, iemand die volledig geobsedeerd was door macht en aanzien. Je kan vandaag nog de ruïnes van het paleis van Herodes in Israël bezichtigen. Hij had voor zichzelf een vesting gebouwd die niet onderdeed voor een berg. Hij bouwde zijn paleis op een enorme verhoging van waaruit hij over het hele gebied kon kijken en al zijn bezittingen en onderdanen kon overzien. Hij vermoordde zijn eigen familie omdat hij bang was dat zij hem van zijn troon zouden stoten,…

Lijden om ons geloof

Een vrouw zei ooit: "Ik houd van mijn lijden, omdat het van God komt." Kan jij dit zeggen? Houd jij van je lijden omdat het van God komt? Ik in ieder geval niet. Lijden is zwaar en het doet zeer. Het isoleert en ontmoedigt, maar het is ook iets wat alle mensen samenbindt, omdat we allemaal lijden.
Iedereen lijdt
De Puriteinen hebben veel over lijden geschreven, omdat verlies en zware tijden onderdeel waren van hun dagelijks leven. John Bunyan bijvoorbeeld verloor zijn eerste vrouw, kreeg een dochter die blind was en zat tien jaar in de gevangenis, omdat hij in het openbaar had gepredikt.
Charles Spurgeons moeder kreeg 17 kinderen van wie er negen stierven voor hun eerste levensjaar. Kan jij je voorstellen dat je negen van je dierbare kinderen moet begraven? Lijden raakt alle mensen van alle tijden en van alle culturen.
Eén ding dat mij in het oog sprong in ons vers vandaag, is de zin 'wees niet verrast'. Vaak reageren we verrast wanneer we door moeilijke tijden gaan, maa…

Trouw tot het einde

De zaligsprekingen eindigen met de belofte van een zegen voor wie vervolgd worden. Nadat we hebben bestudeerd hoe gelovigen op allerlei manieren door God zalig worden gesproken, zouden we verwachten dat deze redevoering eindigt met iets positievers en hoopvollers.  Maar toch denk ik dat het klopt dat vervolging voor hen die Jezus vol overgave volgen het te verwachten resultaat zal zijn. Het leven van Jezus eindigde tenslotte op een kruis, en wij worden geroepen om Hem na te volgen. 
“Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het Koninkrijk der hemelen. Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt, en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt, omwille van Mij. Verblijd u en verheug u, want uw loon is groot in de hemelen, want zo hebben ze de profeten vervolgd die er vóór u geweest zijn.”- Mattheüs 5:10-12.
Het godvrezende leven waar gelovigen toe geroepen worden, is niet iets voor angstvallige mensen. We gaan door, in het bewustzijn dat de weg die voor ons l…

Vrede die niet van deze wereld is

“Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet zoals de wereld die geeft, geef Ik die u. Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden.” - Joh. 14:27
Nauwelijks was de deur van de auto dicht of ik begon onbedaarlijk te huilen. Als het mij al niet lukte om door de kerkdeur naar binnen te gaan, hoe zou zijn eigen moeder met haar verdriet deze dag dan aankunnen?
Hij was negen en vol leven.
Negen jaar jong, net als mijn derde zoon. Het leek wel gisteren dat zijn moeder en ik bij de crèche in de kerk stonden te fluisteren om onze kleintjes niet wakker te maken, terwijl ze week na week naast elkaar lagen en wij onze pasgeboren kindjes samen verzorgden. 
Nooit hadden we gedacht elkaar onder deze omstandigheden terug te zien.  Het ongeluk. Op de Eerste Hulp. Ons wanhopige gebed om leven. Zijn totaal onverwachte overlijden. 
Maar te midden van dat intense verdriet was er een vrede, niet van deze wereld. 
En de wereld zag dat zij anders was...
“U zult volkomen vrede bewaren, want men …

Zoek vrede

Deze week bestuderen we wat het betekent om een vredestichter te zijn. Psalm 34 geeft ons specifieke instructies om vrede te zoeken en na te jagen.
Psalm 34 is een psalm van lofprijs. David, de auteur van Psalm 34, prees God voor Zijn grootheid. Hij herinnerde zich hoe God hem had geantwoord en hem had gered uit al zijn angsten. David erkende al wat God had gedaan voor hem, en instrueerde anderen in hoe ze de Heer konden vertrouwen en kennen. Een van deze instructies was om vrede na te jagen.
Vrede is een bekend thema in de Bijbel: Romeinen 12:18 zegt dat we in vrede moeten leven met alle mensen, voor zover het van ons afhangt; Jezus wordt de Prins van de Vrede genoemd (Jesaja 9:6) en Hij belooft om Zijn vrede te geven aan hen die geloven en Hij zegt ons dat we niet bang moeten zijn (Johannes 14:27); Het offer van Jezus stelt ons in staat om vrede te hebben met God (Romeinen 5:1); Vrede is een van de vruchten van de Geest (Galaten 5:22), iets wat zichtbaar is in het leven van een vol…

Zalig zijn de vredestichters

Ik draaide me om naar de gootsteen terwijl mijn man langs mij heen schoof, de garage in. Ik wilde met hem afspreken hoe laat we zouden eten, maar hij was druk bezig met een klus. Zijn kort aangebonden antwoord sneed me door de ziel.
“Maak je over mij niet druk. Ik zorg van de week wel voor mezelf,” was zijn weerwoord terwijl hij weer in zijn mannenhok verdween.
Ik kon wel huilen, want ik dacht aan de lading boodschappen die ik zojuist in de koelkast had gepropt. Ik had dagenlang lopen verzinnen wat we zouden eten en nu zei hij dat hij net zo lief alleen maar pap of muesli zou eten.
Mijn verdriet ging al snel over in een ijzige woede. Nog maar vier weken geleden hadden we elkaar plechtig trouw beloofd, en ik vroeg me nu af of dat geen vergissing was geweest.
Terwijl ik stond te worstelen met mijn tegenstrijdige gevoelens, stapte mijn achteloze gemaal weer naar binnen om een stuk gereedschap te pakken. Hij zag me staan bij de gootsteen en kwam even aan mijn oor snoezelen. Ik blokkeerde…