Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit november, 2019 weergeven

De belofte van nieuwe barmhartigheden, elke morgen

Ze moest er even aan herinnerd worden…
Het was een zware week geweest op school. Na te veel toetsen en te veel tienerdrama had mijn dochter het helemaal gehad met de week. Ze stapte de auto in met hangende schouders die niet alleen haar rugzak, maar ook het gewicht van de hele dag leken te dragen… Ze werd door beide afgemat. “Mam, ik ben zo klaar met vandaag!” zei ze toen we wegreden bij school. Ze was toe aan een nieuwe dag en had Gods belofte nodig om haar eraan te herinneren dat Zijn liefde en nieuwe barmhartigheden voor haar klaarstonden de volgende ochtend.
Ik weet niet hoe jouw leven er op dit moment uitziet, maar ik wil dat je weet dat Gods barmhartigheden ook voor jou elke morgen weer nieuw zijn. Misschien lijk je op mij en heb je het gevoel dat het leven je af en toe onderuit kan halen. Vervelende herinneringen komen boven en proberen je vreugde uit te blussen. Misschien stapelen de rekeningen zich op en lijkt je salaris nooit toereikend of heeft het leven je niet gegeven wat j…

Het brood des levens

Toen Jezus beweerde het brood des levens te zijn, schokte dit Zijn toehoorders. Veel discipelen verlieten Hem nadat Hij deze bewering had gedaan. Om ten volle te kunnen begrijpen wat Jezus bedoelde toen Hij zei 'Ik ben het brood des levens' gaan we wat dieper in op de gebeurtenissen zoals ze staan opgetekend in Johannes 6.
Het Evangelie van Johannes beschrijft zeven gebeurtenissen waarin Jezus zegt: 'Ik ben'. Elk van deze statements laat zien hoe Hij de beloofde Messias was, de Zoon van God. 'Ik ben het brood des levens' is de eerste van deze Messiaanse claims.
Voordat Hij deze bewering deed, had Jezus zeven wonderen gedaan en mensen begonnen Hem in grote getale te volgen. Rond de tijd van het Paasfeest onderwees Jezus een grote menigte. Toen de avond viel, stelden Zijn discipelen voor om de mensen weg te sturen om voedsel te gaan zoeken. In plaats daarvan veranderde Jezus vijf broden en twee vissen in een maaltijd voor meer dan vijfduizend mensen.
De volgende och…

Verlangen naar gerechtigheid

Heb jij het moeilijk met je zonden? Word je je eigen tekortkomingen wel eens zat? Zou je willen, als je naar jezelf kijkt, dat je wat vromer en rechtvaardiger was?
De Bijbel gebruikt de termen honger en dorst om onze geestelijke toestand te beschrijven. We weten hoe het voelt om dorst te hebben of behoefte aan voedsel. We begrijpen ook dat we zonder eten en drinken zouden sterven. Dat kun je heel goed vertalen naar ons geestelijke leven. Als we te lang geen geestelijk voedsel tot ons nemen, verzwakt ons kennen van God en ons geloof droogt uit.
Jezus zegt tegen ons dat hongeren en dorsten naar gerechtigheid iets goeds is. Het is iets goeds, want dingen waarnaar we verlangen, zijn dingen waar we van houden. Dus als we hongeren naar gerechtigheid is dat een bewijs dat wij van gerechtigheid houden. Het betekent ook dat we begrijpen wat er staat in Romeinen 3:10 “Er is niemand rechtvaardig, ook niet één.”
Waar moeten we het zoeken, als wij zelf geen gerechtigheid kunnen voortbrengen? We moeten…

Heilig en geliefd

We zijn een verdeeld volk, is het niet? Als we de televisie aan doen of op social media inloggen, duurt het niet lang voordat we de rumoerigheid zien van uiteenlopende meningen. En wat we op televisie zien of online lezen is niet zo verschillend van wat er in onze kleinere gemeenschappen aan de hand is. En toch wordt het volk van God, worden Zijn uitverkorenen opgeroepen om anders te zijn. 
Laten we vandaag naar Kolossenzen 3:12 kijken: "Kleedt u zich dan, als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld."
Ik weet niet hoe het met jou zit, maar mijn ogen gingen over deze lijst met karaktereigenschappen en sommige woorden staken meer dan andere. Ik ben er niet zo zeker van of iemand van mijn familie of vrienden mij ooit als een geduldige vrouw zouden omschrijven. En toch is Gods Woord zo kristalhelder over waartoe Hij ons oproept. Dus als jij (net als ik!) deze lijst las en een prikkel v…

Echte rust

De Heer nodigt ons uit om een partnerverband met Hem aan te gaan. Hij wil met ons samenwerken. Jezus wil dat wij tot Hem naderen, ons onderwerpen en van Hem leren. Dit is een uitnodiging tot een doorlopende relatie met Hem. In dit vers staan twee woorden die ons de keuze geven te handelen: NEEM en LEER.
God wil aan ons openbaren hoe wij een beter leven kunnen leiden. Het oude gezegde ‘waar je mee omgaat, word je mee besmet’ geldt ook in positieve zin: hoe meer tijd wij met Jezus doorbrengen, hoe meer we van Hem leren en op Hem gaan lijken. Wanneer wij onder Zijn zachtmoedige en volmaakte leiding staan en Zijn handelswijze en perspectief tot ons laten doordringen, belooft Hij dat wij de rust zullen vinden waar ons hart zo naar verlangt. 
Ik leer steeds beter de signalen te herkennen die mij waarschuwen wanneer ik mijn leven op mijn manier wil leven en zelf mijn problemen wil oplossen. Meestal resulteert deze levenswijze niet in opluchting en verkwikking. In plaats daarvan raak ik uitgepu…

Zalig zijn de zachtmoedigen

Zachtmoedigheid is een woord dat we niet vaak gebruiken. Veel mensen denken dat zachtmoedigheid zwakheid betekent. Dat is niet waar. Het duidt ook niet op slapte of besluiteloosheid. Het betekent ook niet dat je beleefd of bescheiden bent en zelfs niet dat je van nature aardig bent en altijd op een zachte vriendelijke toon spreekt. Wat is zachtmoedigheid dan wel? 
Matthew Henry heeft eens gezegd: “Zachtmoedigheid is een geestelijke rust die ons onrustige tekeergaan tot rust brengt en meer diepte brengt in onze nederigheid. Het is een soort vriendelijkheid en zelfbeheersing, ook als je innerlijk witheet bent en daar is kracht voor nodig.” Wie zwak is kan niet zachtmoedig zijn.
Er zijn twee hoofdwegen waarlangs we kunnen leren om zachtmoedig te zijn.
1. NAAR GOD TOE
Als wij zachtmoedig zijn, zullen we willen leren van Gods Woord. Moeilijke woorden zullen we dan net zo goed aannemen als de woorden die gemakkelijker te accepteren zijn. We zullen dan ook bereid zijn om ons te onderwerpen aan Go…

Hoge verwachtingen

Hoge verwachtingen
Hoe lang geleden heb jij voor het laatst je verwachtingen in puin zien vallen? Allemaal hebben we verwachtingen over hoe ons leven zou moeten verlopen. We maken plannen. We brengen offers. We werken aan de uitvoering van onze plannen. Maar zelfs onze beste voornemens kunnen eindigen in het omgekeerde en onze wereld staat op zijn kop.
Jezus wist dat zij Hem dit wilden vragen en zei tegen hen: “Vraagt u zich onder elkaar af wat het betekent dat Ik gezegd heb: Een korte tijd en u ziet Mij niet, en weer een korte tijd  en u zult  Mij zien? Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u dat u zult huilen en weeklagen, maar de wereld zal zich verblijden; en u zult bedroefd zijn, maar uw droefheid zal tot blijdschap worden”. – Johannes 16:19-20

In Johannes 16:19-20 legt Jezus aan de apostelen uit wat er binnenkort met Hem gaat gebeuren. Hij zal gevangengenomen worden en mishandeld, wreed geslagen, bespot en vernederd worden, om daarna te sterven aan het kruis. Maar, nog maar drie dagen later, …

Scherven

Kintsugi. Ik hoorde er laatst pas over, maar het is een eeuwenoude Japanse traditie waarbij gebroken aardewerk met vloeibaar goud, zilver of platina wordt gerepareerd. Door deze kostbare metalen blijf je voor altijd de breuklijn zien, maar hun aanwezigheid maakt het weer één geheel en geeft waarde aan iets wat anders afval zou zijn. Ik heb lang nagedacht over de symboliek hierachter en het is prachtig. 
In Jesaja 64:8 lezen we: “Maar nu, HEERE, U bent onze Vader! Wij zijn het leem en U bent onze Pottenbakker: wij zijn allen het werk van Uw handen.” Wij zijn door God geschapen naar Zijn beeld, maar wij zijn mensen en van nature zwak en gebroken. Als gebroken vaten treuren wij om onze verloren stukken, voelen wij de pijn van scherpe randen, zijn we ons bewust van ons beschadigde uiterlijk en gekrenkt in onze trots om wat wij denken dat onze eigenwaarde is. Het mooie is dat God ons in onze gebrokenheid tegemoet komt. Onze littekens en gebrokenheid horen bij ons mens-zijn, wij zijn daardoo…

We komen in wanhoop bij U

"Donderend, onbetwistbaar bewijst de Bergrede dat we voor God allemaal op de begane grond staan: mensen die moorden, mensen met woedeaanvallen, mensen van overspel en verlustiging, mensen die stelen en begeren. We zijn allemaal wanhopig, en dat is in feite de enige toestand die toepasselijk is wanneer een mens God wil kennen. Aangezien we zijn weggevallen van het absolute Ideaal, kunnen we nergens anders landen dan in het veilige net van absolute genade." - Philip Yancey
Mijn drie tienerjongens zijn vorige maand gedoopt. Sinds onze verhuizing naar Texas in januari is God in ons gezin aan het werk gegaan, als antwoord op ons specifieke gebed in dit seizoen: 'God, verdiep onze relatie met U.'
We wisten dat het een spannend gebed was om te bidden. Waarom? Omdat een verdieping in je relatie met God - meer en meer weten van wie Hij is, en daar dagelijks op reageren in nederigheid en overgave - ons meer en meer bewust maakt van Zijn grootheid. EnZijn grootheid onthult altijd…

De zaligsprekingen introductie

Welkom bij de 6-weekse studie over de zaligsprekingen. ---------------------------------------------------------------------- Hoe doe jij mee met onze studie? Je kan ons volgen op Facebook, Instagram of ons leesplan zoeken op de bijbelapp YouVersion en je vriendinnen uitnodigen.
Het woord “welgelukzalig” geeft een toestand aan van het hoogste geluk en de hoogste zegen. De zaligsprekingen die we in Mattheüs 5 aantreffen zijn een verzameling uitspraken van Jezus die aangeven hoe wij in dit en in ons toekomstige leven “gezegend” of “gelukkig” kunnen zijn. Jezus deelde deze wijsheid mee tijdens Zijn bergrede. Wij kunnen zo gemakkelijk en vluchtig over zulke vertrouwde passages in de Schrift heen lezen, maar we hopen dat deze studie jou een nieuwe belangstelling en nieuw inzicht in deze waarheden zal geven.
De zaligsprekingen zijn niet bedoeld als een advies. Voor alle gelovigen, op alle plaatsen, in alle tijden, zijn dit woorden van levensbelang. Thomas Watson noemde de zaligsprekingen “de he…

Onze studiematerialen over 'de zaligsprekingen' zijn beschikbaar!

Ohhhh, vrienden!

We beginnen onze bijbelstudie over 'de zaligsprekingen' MAANDAG 11 november en we zijn zo enthousiast! Nu is de tijd om  je vriendinnen, buren, collega's en zussen in de kerk te vertellen over deze studie en hen uit te nodigen om onze studie over 'de zaligsprekingen' met jou te doen de komende 6 weken! Ons online Bijbelstudieformat is super makkelijk in een druk schema in te passen vanwege de grote flexibiliteit! Je kan de studies doen wanneer het jou uitkomt, 's ochtends, 's middags of 's avonds!  Duik dieper in deze Bijbelteskten tijdens deze Bijbelstudie en gebruik onze studiematerialen:  Zoals altijd kan je de studiematerialen GRATIS downloaden door naar de lovegodgreatly.com gaan onder de Bible Studies tab. Selecteer Beatitudesom de studiegids te downloaden en overweeg om een donatie te doen om te helpen deze mooie materialen te maken.Zoals je eerder hebt kunnen lezen op onze blog gaan we proberen de studiegidsen in eigen beheer te pr…