Doorgaan naar hoofdcontent

Niet achteroverleunen na een kleine overwinning!
Het is nog niet voorbij. Alle gebeurtenissen in ons verhaal brachten ons bij het moment dat Haman wordt opgehangen aan de galg die hij voor Mordechai had bestemd. “Toen hingen zij Haman aan de galg die hij voor Mordechai had laten oprichten.” (Esther 7:10)

Ook al word ik een beetje misselijk als ik denk aan de afschuwelijke dood van Haman, ik slaak een zucht van verlichting omdat er uiteindelijk toch recht is gedaan. En ik ben geneigd om het daarbij te laten en genoegen te nemen met een kleine overwinning. Het goede heeft het kwade overwonnen. Hier laat ik het bij, dank u beleefd.

Maar dit verhaal over verlossing is nog lang niet af. Het is nog niet voorbij.

Hoe vaak heb ik dat zelf al niet gedaan, tevreden zijn met een klein overwinninkje in plaats van door te pakken tot aan de eindoverwinning? Wil je het weten? Heel vaak. In plaats van door te gaan en op God te vertrouwen dat er grote dingen zullen gebeuren, stel ik me tevreden met een klein winstpuntje en praat ik mezelf aan dat het zo wel genoeg is. En dat geldt voor allerlei terreinen… als het gaat om gezonder eten, bidden, opkomen voor anderen, mijn huwelijk, de kinderen en ga zo maar door.

Maar als voor Esther het licht doorbreekt, en ze ziet dat haar volk toch gered kan worden, valt ervoor haar nog niets te vieren. Want het is nog niet voorbij. Ze heeft nog van alles te doen. God heeft nog van alles voor haar te doen. Ze zijn nog niet klaar. Ze gaan door.

En laten we ondertussen ook niet vergeten dat in dit verhaal, dat gaat over een ultieme uitredding, onze almachtige God de echte Held is, Die in elk verhaal de tragiek verandert in een overwinning. Hoe ik dat zomaar kan zeggen? Gaat het niet een beetje te ver om te zeggen dat elk verhaal eindigt in een overwinning? Ja, dat kan ik zeggen, want ook in al ónze verhalen heeft Hij de verlossing al bewerkt! Ook in ons verhaal is Hij de held!

In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van Zijn genade.” (Efeze1:7).

Hoewel Hij Zelf in deze verzen nergens genoemd wordt, is God met Zijn machtige hand in het verloop van deze hele geschiedenis aanwezig en Hij laat de dingen gebeuren volgens Zijn plan. De God die wij dienen is een machtige God!

En als we, op dit punt aangekomen, ons niet prettig voelen als we kijken naar de terechtstelling van Haman, dan mogen we de Heer vragen om onze ogen te richten naar die Ene, die ook in zo’n situatie terechtkwam, maar dan geheel onverdiend: onze Heer Jezus Christus. En wat de Satan ten kwade had bedoeld, dat werd door Jezus Christus juist een machtige overwinning! En toen Hij uitriep: “Het is volbracht”, TOEN was het ook echt definitief voorbij!

Lees dit eens:

“De ruim 22 meter hoge galg die Haman naast zijn huis had laten oprichten om Mordechai te vernietigen en te schande te maken werd gebruikt voor Hamans ondergang. De boom waaraan Satan dacht Jezus Christus te zullen vernietigen en te schande te maken, werd juist de plaats waar Jezus openlijk over hem heeft getriomfeerd. God verandert het allergrootste kwaad in de allergrootste verlossing. De triomf van het kruis en het lege graf stelde Gods vijanden open en bloot ten toon, zodat hun totale onmacht zichtbaar werd. Hoewel ze nog tekeer zullen blijven gaan tot op de dag dat Jezus hen tot een voetbank voor Zijn voeten zal maken, heeft Hij ze toen al de beslissende doodsklap gegeven. Alle glorie en eer voor onze Koning!” – naar Mary Wilson, ESV Women’s Devotional Bible

God, onze God, dezelfde God die de held is in het verhaal van Esther, is ook in ons verhaal de held. Misschien lijkt het niet altijd zo, maar de machtige, liefdevolle hand van God is aanwezig in elk stukje van ons verhaal! En denk eraan: het is nog niet voorbij!!

Zeg eens: Waar en wanneer kwam jij in de verleiding om tevreden te zijn met een klein overwinninkje, in plaats van op Gods volledige uitredding te vertrouwen? In welk opzicht kan de wetenschap dat “het nog niet voorbij” is, jou hoop geven in je huidige situatie? 


Alles voor Jezus,
Uitdaging week 6: We leven in een wereld die hongert naar hoop. Bid deze week en vraag aan God dat Hij jou iemand aanwijst die het nodig heeft om bemoedigd te worden met de hoop die alleen Jezus kan geven. Bemoedig die persoon heel doelgericht met een mail of een handgeschreven kaart, of een persoonlijk bezoekje. We hebben het soms gewoon nodig om eraan herinnerd te worden dat we in onze strijd niet alleen staan.

Leesplan week 6:

Weekvers week 6:


Reacties