Doorgaan naar hoofdcontent

Geloven op de grens
Numeri 32 legt ons uit waarom Ruben, Gad en de halve stam Manasse zo’n slechte keus hadden gemaakt toen ze aan de oostkant van de Jordaan wilden blijven.

In dat hoofdstuk lezen we dat zij een enorme veestapel hadden. Toen ze het land Jaëzer en het land Gilead zagen, bedachten ze dat het een prachtige plek voor hun vee zou zijn en besloten ze dat land als hun erfdeel te vragen.

Mozes besefte dat dit geen goed idee was en was bang dat de overige stammen ook aan deze kant van de Jordaan zouden willen blijven, in plaats van over te steken en het land volgens Gods opdracht te veroveren. Daarom stemde hij in met hun verzoek, maar sloot hij wel een verbond met hen. Zij moesten eerst met de rest van het volk mee om aan de overkant van de Jordaan te strijden en mochten pas daarna terugkeren naar de oostkant om hun erfdeel in bezit te nemen.

Verderop in het boek Jozua zullen we zien dat dit misschien wel goed was voor het vee, maar rampzalig voor de daaropvolgende generaties. Hun locatie maakte hen uitermate kwetsbaar en het duurde niet lang voordat zij werden blootgesteld aan goddeloze invloeden die uiteindelijk de oorzaak zouden zijn van hun wegvoering door de Assyriërs (1Kron. 5:25-26)

“Zoals zíj ook hun eigen wegen gekozen hebben en hun ziel vreugde vindt in hun afschuwelijke afgoden, zo zal Ík het loon voor hun handelingen kiezen en zal Ik over hen doen komen wat zij vrezen, omdat Ik riep, maar niemand antwoord gaf, Ik sprak, maar zij niet luisterden. Zij deden wat slecht is in Mijn ogen en zij kozen wat Mij niet behaagt.” Jesaja 66:3-4

Wanneer wij de grenzen van het geloof gaan opzoeken, dreigt altijd het gevaar dat onze ziel naar een aards leven gaat verlangen in plaats van een godsvruchtig leven.

Deze stammen hadden besloten God op hun eigen manier en op hun eigen voorwaarden te gehoorzamen. Zij verlangden naar comfort en baseerden hun besluit op wat hun ogen zagen.

De Heer heeft grootse plannen voor ons leven (Jer. 29:11). Hij heeft goede werken voor ons bereid (Ef. 2:10). Toch denken wij het nog steeds beter te weten dan God. In plaats van gewillig aan te nemen wat Hij voor ons heeft, hebben we de neiging onze eigen plannen te maken.

Één van de eerste dingen die ik leerde toen ik christen werd, was dat er nergens zoveel gevaar dreigt als buiten Gods wil. Het lijkt misschien comfortabel en gemakkelijk of “goed voor ons vee”, maar door die positie te kiezen, lopen we Gods doel met ons leven mis.

Ik wil dat God Zich over mijn leven kan verheugen. Dit verlangen heeft mij op plaatsen gebracht waar ik uit mezelf niet heen zou zijn gegaan. Als ik alleen mijn eigen welbehagen en comfort voor ogen had gehad, zou ik nooit in Venezuela zijn gebleven. Het is een land van schaarste, onzekerheid en zeker niet de plaats waar ik mijn kinderen had willen grootbrengen.

Hoe gevaarlijk en oncomfortabel het menselijkerwijs ook lijkt, dit is wel de plek waar God wil dat wij wonen, voorspoedig zijn en Hem dienen. Het zou een slechte keus zijn om toch het land te verlaten, zonder dat God ons daartoe roept.

Het is niet altijd makkelijk om volledig gehoorzaam te zijn aan Gods opdrachten, maar wanneer we Zijn wil doen mogen we zeker weten dat Hij voor ons zal zorgen, op manieren die wij nooit voor mogelijk hadden gehouden.

Neem vandaag eens de tijd om te bedenken waar je staat. Is dit waar God wil dat jij bent? Of sta je op de grens van Zijn wil?

Tevreden in Zijn dienst,Reacties