Doorgaan naar hoofdcontent

God vecht voor jou"Zij zullen tegen u strijden, maar zij zullen niet tegen u op kunnen, want Ik ben met u," spreekt de HEERE, "om u te redden."(Jeremia 1:19)

Jozua is net zozeer een boek over geestelijke strijd als over daadwerkelijke veldslagen. Misschien hebben wij nooit vijf fysieke koninkrijken tegenover ons gehad, maar ik durf te wedden dat we veel hebben gevochten met depressie, verlies, woede, wrok en teleurstelling. Velen van ons hebben die vijanden vaker bevochten dan we willen toegeven. Ik in ieder geval wel!

Wat ik zo heerlijk vind aan het boek Jozua is om Jozua's relatie met God te zien. Jozua was niet alleen gedurfd in zijn geloof, maar hij was ook stoutmoedig in zijn gebed. Kijk maar eens naar het onbeschaamde gebed dat hij bad in Jozua 10:12-14:

"Toen sprak Jozua tot de HEERE op de dag dat de HEERE de Amorieten aan de Israëlieten overgaf, en hij zei voor de ogen van Israël:
"Zon, sta stil in Gibeon,
en maan, in het dal van Ajalon!"
En de zon stond stil en de maan bleef staan,
totdat het volk zich aan zijn vijanden had gewroken.
Is dit niet geschreven in het Boek van de Oprechte? De zon stond stil in het midden van de hemel en haastte zich niet om onder te gaan, ongeveer een volle dag. En er is geen dag geweest als deze, daarvoor niet en ook daarna niet, waarop de HEERE de stem van een mens zó verhoorde. De HEERE streed immers voor Israël."

Zag je dat? God verlengde de dag voor Jozua zodat hij de strijd kon winnen. Laten we nog een keer naar die strijd kijken. Hoe won Jozua nu ECHT? Door Gods tussenkomst, door gebed. 

Wat God op het slagveld met Jozua deed, kan God ook in jouw leven doen. In welke strijd bevind jij jezelf deze dagen? Is het een strijd om je geloof? Je familie? Je gedachten?

De les die we uit Jozua's leven kunnen leren is dat we elke strijd waar we ons in bevinden, moeten bevechten met gebed.
  • Toen Jozua de Heer raadpleegde en God's opdrachten gehoorzaamde, werden er veldslagen gewonnen.
  • Toen Jozua verzaakte om God te zoeken, werden er veldslagen verloren en raakten mensen gewond. 

Hetzelfde geldt ook voor ons leven.

Vriendin, ik weet dat we in een gebroken wereld leven. Het leven kan hard zijn. Elke dag worden we geconfronteerd met strijd, zowel zichtbaar als onzichtbaar. Strijd in het natuurlijke en in het geestelijke. En hoe vechten we terug? Met waarheid.

Dit is de waarheid waar we ons aan vasthouden:
1. God is altijd met ons in elke strijd. 2 Kronieken 32:7
2. We zijn nooit alleen. Jozua 1:9
3. God vecht voor ons. Exodus 14:14
4. Wat is bedoeld voor kwaad kan God ten goede keren. Genesis 50:20

De vijf koningen bundelden hun kracht om Jozua en zijn krijgsleger te gronde te richten. Wat ze zich niet realiseerden was ze het voor Jozua en zijn mannen eigenlijk makkelijker maakten. In plaats van te reizen naar vijf koninkrijken en ze afzonderlijk te bevechten, wat vermoeiend zou zijn geweest voor Jozua's mannen, was het nu veel makkelijker om ze te verslaan, omdat het nu maar één grote veldslag was, omdat ze samen gegroepeerd waren.

Steeds weer lezen we in Jozua: "Wees niet bang, wees niet ontsteld. Wees sterk en moedig…" (Jozua 10:25)
Die woorden waren niet alleen bedoeld voor Jozua's mannen, maar ook voor jou in jouw strijd! Welke strijd je ook hebt vandaag, ook jij kan sterk en dapper zijn!

Net zoals met Jozua is God ook met jou. Hij zal je strijd bevechten. Je staat er niet alleen voor.
Dus wees sterk en moedig! Bid die stoutmoedige gebeden en laten we ons samen verwonderen over hoe God ze beantwoordt… voor Zijn glorie!!

Heb God van harte lief,

Reacties