Doorgaan naar hoofdcontent

God, geef ons overwinning

Ik ben niet zo iemand die eerst de laatste pagina leest, en ik wil niet dat je me vertelt hoe het verhaal eindigt. Die aanpak werkt prima voor sprookjes en fictie, maar als christen ben ik zo dankbaar dat ik weet dat God het einde al voorspeld heeft.

Even een tipje van de sluier oplichten: Hij wint.

Waar denk jij aan wanneer je het woord OVERWINNING hoort?

Ik denk meteen aan winnaars van atletiekwedstrijden en militaire veroveringen. Soms ziet de door God bepaalde overwinning er zo uit - zie de verzen van vandaag uit Jozua 8:18-22, waar de Israëlieten succes werd beloofd toen ze probeerden de stad Ai in te nemen en succesvol waren in hun verovering.

Maar Gods overwinning in ons leven vindt ook op andere manieren plaats - stiller, minder opzichtig, en mogelijk over het hoofd gezien.

· In de gelovige die genade toont in plaats van haat.
· In de moeder het leven kiest voor haar ongeboren kind.
· In het huwelijk waarin wordt gestreden om de geloftes in ere te houden.
· In de dwarse ziel die terugkeert naar Gods wil.

We hebben overwinning in Jezus.

Dat betekent niet dat we elke wedstrijd zullen winnen of bij elke beurt succesvol zullen zijn. En soms, vanuit mijn vlees geredeneerd, is dat frustrerend. Ons is de overwinning beloofd, toch? Dus hoe zit het dan met die baan die niet komt of met de gezondheidstoestand die niet verbetert? Waarom gebeuren er slechte dingen bij goede mensen? Waarom voelt het alsof het seculiere deel van de wereld het aan het overnemen is, in een poging Jezus het zwijgen op te leggen vanaf de zijlijn?

We moeten niet vergeten dat ons perspectief beperkt is. God is de enige die het plan voor de mensheid kent en ziet. Verlies niet het vertrouwen dat Hij op de achtergrond aan het werk is en dat het uiteindelijk ten goede is voor ons.

Er is een populair aanbiddingslied dat me aanmoedigt wanneer het voelt alsof overwinning zich maar traag aandient. (Het is perfect om te vermelden terwijl we ook Jozua bestuderen, omdat het zinspeelt op Jozua 6, waar God de Israëlieten instrueerde om rond de muren van Jericho te lopen voordat de stadsmuren vielen, om ze overwinning te geven bij het innemen van de stad.)

Lopend rond deze muren
Wanneer vallen ze, ik tel de uren
Maar U stelde mij nog nooit teleur
Wachtend op verandering die komen zal
Ik weet dat de strijd gewonnen is al
Want U stelde mij nog nooit teleur
Uw belofte staat vast
Groot is Uw trouw, Uw trouw
Ik ben nog steeds in Uw hand
Dit is mijn zekerheid, U stelde mij nog nooit teleur
(Elevation Worship, 2017)

1 Korinthe 15:57 zegt: 'Maar God zij dank, Die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus!'

God zal de ultieme overwinning behalen. Over zonde. Over de dood. Over Satan.


En we wachten afwachtend op die glorieuze dag.

Reacties