Doorgaan naar hoofdcontent

Zonde heeft gevolgen
Elke keus in ons leven, van groot tot klein, heeft gevolgen. Eén kleine, gedachteloze beslissing kan al een gezin verscheuren of iemands leven redden. Al lijkt iets op het moment zelf misschien een relatief kleine keuze, toch kan het grote gevolgen hebben. Hetzelfde geldt voor de zonde. Onze zonden, groot én klein, hebben consequenties die soms een leven lang merkbaar kunnen blijven en zelfs gevolgen voor de eeuwigheid kunnen hebben.

ZONDE HEEFT GEVOLGEN

Wij mensen hebben de neiging om zonden in twee soorten te verdelen: grote zonden en kleine zonden. Van de niet-zo-erge zonden, waar we ons niet eens voor schamen, tot de extreem gevoelige en gevaarlijke zonden waarvan we hopen dat niemand ze ooit te weten komt.

We hebben het idee dat kleine zonden niet zoveel gevolgen hebben. Die halve waarheid, die gemene gedachte of die scherpe repliek. Misschien voelen dingen als boosheid tijdens het rijden, je ergeren aan een kind, of een ander in gedachten veroordelen als kleine zonden omdat het ons niets lijkt te doen en we er al helemaal niet bij stilstaan welk effect het op ons of de ander zou kunnen hebben. Deze ‘kleine’ overtredingen zijn echter net zo kwaadaardig als de grote zonden. Ze vallen ons alleen minder op.

De Israëlieten dachten dat het niet zo erg zou zijn als ze wat van de oorlogsbuit voor zichzelf zouden houden. Dat kon toch geen kwaad? Ongehoorzaamheid aan God doet echter altijd kwaad!

Elke zonde beschadigt je. Elke zonde knaagt aan jouw liefde voor God en voor anderen. Elke zonde zal je vreugde verminderen en een bedreiging zijn voor je innerlijke vrede.

Zelfs wanneer we die gevolgen niet zo voelen, blijft het feit dat telkens wanneer wij zondigen, zij het grote of kleine zonden, wij opstandig zijn tegen God en een gevecht met Hem aangaan om de heerschappij over ons leven.

God roept ons op om heilig te leven, Hem te gehoorzamen en ons te verheugen in Zijn woord, tot Zijn eer. Daarom is elke zonde een aanval op heiligheid, volmaaktheid en God Zelf. God is heilig en rechtvaardig, daarom kan Hij de zonde niet negeren, dat zou immers onrechtvaardig zijn. Zonde moet gestraft worden (Romeinen 6:23). Wij hebben daarom maar twee opties: óf wij dragen zelf de straf voor onze zonden, óf iemand anders moet in onze plaats gestraft worden.

ZONDE HEEFT EEN OVERWINNAAR
Elke zonde heeft gevolgen en elke zonde moet hoe dan ook door God gestraft worden, om aan Zijn heiligheid en rechtvaardigheid te voldoen, maar Hij heeft ons een uitweg gegeven voor onze ellendige toestand. Jezus Christus, de Zoon van God, is gekomen om de zonde en de dood te overwinnen. Door Zijn dood aan het kruis nam Hij de goddelijke straf op Zich die wij voor al onze zonden hadden verdiend. Door Zijn opstanding heeft Hij ook de dood overwonnen en eeuwig leven gegeven aan allen die in Hem geloven.

Wanneer wij onze blik op Jezus richten, worden we niet alleen gered van de straf die wij verdienen voor onze opstandigheid, maar Hij neemt die zonden en hun gevolgen en keert ze zelfs voor ons ten goede. Meer nog, door het geloof in Jezus ontvangen wij de kracht om onze verleidingen te weerstaan en de zonde de rug toe te keren.

God heeft ons werkelijk alles gegeven wat nodig is voor onze verlossing en heiliging. Wij hoeven slechts op Hem te vertrouwen en tegen de zonde te vechten, in de volle overtuiging dat wij uiteindelijk zullen overwinnen.

Het oog op Jezus gericht,


Reacties