Doorgaan naar hoofdcontent

Micha: introductie van de studieEr is niet veel bekend over de profeet Micha. We weten dat hij uit Moreset kwam (Micha 1:1, Jeremia 26:18) en dat hij in dezelfde tijd als leefde Hosea. Hoewel wij Micha niet zo goed kennen, gebruikte God hem om een tweevoudige boodschap over veroordeling en vergeving te brengen in de Bijbel.

Steeds weer zien we dat het volk van God zich afkeert van de goede en veilige wetten van God en dat de mensen doen ‘wat in hun eigen ogen goed was’ (Rechters 17:6). Steeds weer zien we hoe God in Zijn grote geduld profeten sturen om Zijn volk een boodschap te brengen met de oproep om zich te bekeren en terug te keren naar de Heer.

In het boek Micha zien we dat het volk zich bezighoudt met allerlei zonden, zoals hebzucht, diefstal, geweld, onrechtvaardig leiderschap, slinkse zaken en zelfs afgoderij. God wilde niet alleen dat Israël zou op houden met zondigen, maar Hij wilde ook dat ze zich van hun egoïstische en slechte wegen zouden afkeren om naar Hem terug te keren. Dit zou tot Zijn glorie zijn en het zou het beste zijn voor het volk.

Micha laat het volk niet zonder hoop achter, ook al worden er stevige beschuldigingen geuit aan het adres van Israël. Hij benadrukt dat God een God van genade is die Zijn volk graag vergeeft en herstelt.

Ook voor ons geldt deze boodschap van Micha nog steeds. God houdt van Zijn mensen en hij wil graag dat zij zich afkeren van hun zonden en dat zij hun ogen op Hem richten. Zonde lijkt op drijfzand; het zuigt ons moeiteloos naar beneden, maar het is onmogelijk om er op eigen houtje uit te komen. Alleen door het offer van Jezus kunnen we de zonde overwinnen die ons zo makkelijk in de val lokt (1 Johannes 5:4; Hebreeën 12:1).

Net als het oude Israël zijn wij geneigd om te doen ‘wat goed is in onze ogen’. We doen alsof wij het allemaal beter weten en we doen net alsof onze keuzes geen negatieve consequenties hebben. Maar God roept ons genadig terug naar Hem en Hij zegt ons dat we onze schatten bij Hem moeten zoeken in plaats van op deze aarde. In het boek Micha geeft God ons een duidelijke to-dolijst. Het gaat niet om een lijst met 600 geboden maar om drie simpele regels.

“Hij heeft u, mens, bekendgemaakt wat goed is. En wat vraagt de HEERE van u anders dan recht te doen, goedertierenheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God.”(Micha 6:8)

Als je het boek Micha leest, stel jezelf dan deze vragen:
·         Wat leer ik over God?
·         Wat leer ik over mezelf?
·         Hoe kan dit mijn leven beïnvloeden?

Het is ons gebed dat God dit boek gebruikt om je te laten zien hoeveel liefde en geduld Hij voor je heeft. We bidden ook dat God je laat zien wat je moet veranderen en we bidden dat dit boek je dichter bij Hem brengt.

Wil je vanaf morgen meedoen aan deze studie over Micha van Love God Greatly? We kijken ernaar uit om samen met jou deze kleine profeet te bestuderen.


Reacties