Doorgaan naar hoofdcontent

Heer over allesOp mijn leeftijd heb ik al heel wat presidenten meegemaakt. Gezien de manier waarop zij ons land leidden, leefden sommige van hen dichter bij God dan de anderen.

De eerste president die ik me uit mijn kindertijd herinner, was Ronald Reagan … ja, ik ben een kind  uit de jaren 80. Ik herinner mij nog dat ik ’s avonds op de ouderwetse TV van mijn grootouders bij wie ik een nachtje bleef slapen, een toespraak van hem zag. Ik kan me nog levendig voor de geest halen dat mijn oma die avond, toen ze mij naar bed bracht, tegen me zei: “Angela, je moet echt altijd voor onze presidenten bidden. Het is heel belangrijk dat we voor hen bidden, dat ze beschermd mogen worden en dat God hun wijsheid geeft om het land te leiden.” Ik kan niet zo precies zeggen waarom dat korte gesprekje zoveel indruk op mij maakte, maar dat was wel zo.

Micha geeft ons aan het begin van dit boek een heleboel belangrijke informatie. Als eerste vermeldt hij dat wat hij gaat meedelen van God komt, en dat hij alleen maar de boodschapper is. Vervolgens vertelt hij waar hij vandaan komt en welke drie koningen er regeerden tijdens de jaren waarin hij optrad als  Oudtestamentische profeet, in de 8e eeuw vóór Christus.  We komen ook te weten dat Micha uit een boerendorp komt. Deze informatie is belangrijk voor ons als we verder lezen. Later zullen we zien dat het gedrag van de rijkere leden van de samenleving waarin Micha leefde schade toebracht aan degenen die minder bedeeld waren.

De drie koningen die Micha vermeldt, waren ook heel verschillend van elkaar, ook al hadden twee van hen dezelfde voorvader…Koning David.

Jotam (750-735) stond min of meer onverschillig tegenover God. Om de schijn op te houden hield hij zich aan de religieuze plechtigheden, maar zijn hart was er niet bij.  Achaz  (735-715) daarentegen was ZEER slecht. Hij was niet onverschillig zoals Jotam, nee, hij stond uitgesproken vijandig tegenover God. Bij Hizkia was het precies andersom. Hij had God lief en spande zich in om zijn volk weer bij God terug te brengen. Het is verrassend dat  Achaz en Hizkia beiden dezelfde voorvader hadden.

Als ik lees over al deze drie koningen moet ik denken aan die wijze raad die mijn oma mij jaren geleden gaf: wij moeten voor onze overheden bidden. Het maakt niet uit of we leven onder het bewind van een “Jotam”, een “Achaz”, of een “Hizkia”, wij moeten voor hen bidden en zelf kiezen om zo te leven dat het tot eer van God is … net als Micha. Wij zijn geroepen om weerstand te bieden aan de druk van de huidige tijd en - zoals Micha ons oproept – om in ons leven niets anders dan recht te doen, goedertierenheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met God.

Laten we nooit vergeten dat God soeverein is en Zijn werk volvoert tijdens het bewind van koningen die Hem liefhebben en van koningen die Hem niet liefhebben …God is Heer over ALLEN!

Vertel eens: Bid jij gericht voor de overheden van jouw land en in jouw omgeving? Is dat jou ook als kind bijgebracht?

Heb God Groots Lief,Uitdaging Week 1: Geef de wijsheid van mijn oma door aan degenen van jouw tijd. Neem deze week de tijd om te bidden voor jouw staatshoofd en voor degenen die het land,  de provincies en de woonplaatsen besturen. We moeten aan de komende generaties leren hoe belangrijk het is om daarvoor te bidden.

Weekvers week 1:

Leesplan week 1:

Reacties