Doorgaan naar hoofdcontent

Trouw liefde als resultaat

Ik hou van deze verzen! In de voorgaande weken zagen we in het boek Hosea dat het volk Israël heel veel zonden had bedreven zonder dat ze berouw toonden. Maar God is zo vol liefde, zo vergevend en goed voor ons, dat Hij hun ook dan nog een keus geeft: zaai voor jezelf in gerechtigheid en haal een oogst van barmhartigheid binnen.

Om dat te kunnen doen, moesten ze hun “ongeploegde land omploegen”. Wat wordt daarmee bedoeld? Het ongeploegde land is de harde grond die niet toegankelijk is voor het zaad van Gods Woord, zodat het niet kan doordringen in de harten van mensen en vrucht kan dragen.
Maar de verzen van vandaag laten zien dat er altijd hoop is. God zal tot jou naderen als jij tot Hem nadert en Hij zal jouw hart reinigen als jij je zonden belijdt (Jakobus 4:8). God is niet ver van ieder van ons (Handelingen 17:22).

Hij is dicht bij jou. Ben jij ook dicht bij Hem? Is jouw hart verhard door “ongeploegd land”? Wat voor oogst zal er groeien uit het zaad dat vandaag geplant is, of vorige week, of de afgelopen maand? Het is nu de tijd om de Heer te zoeken en Zijn goedheid te oogsten. God is altijd bij je.

O, Vader, dat U mij nooit hebt verlaten, ondanks mijn zonden, ondanks mijn verdeelde hart – dat gaat mijn verstand te boven. U ben dicht bij mij! Ik wil vandaag Uw armen om mij heen voelen en dat U mij leidt in een leven waarin ik in gerechtigheid mag zaaien en in goedheid mag oogsten. Amen.

Uitdaging: neem deze week 20 minuten de tijd om in stilte de Heer te zoeken. Wees stil voor Hem en vraag Hem waar nog "ongeploegd land" in jouw hart is of waar verkeerd zaad groeit. Schrijf een paar kleine dingen op die jij deze week kan doen om genade en liefde te oogsten en dank God dat Hij altijd nabij is.

Leesplan week 5:
Weekvers week 5:


Reacties