Doorgaan naar hoofdcontent

Tot Zijn eer en glorieVanwege hun zonden zit het volk Israël in een neerwaartse spiraal. Ze zondigen steeds erger. Berouw is er niet en er is geen enkel bewustzijn van hoe de zonde hen omlaag trekt. Zolang zij Baäl vereren, zegent God hen niet, maar dat zorgt er niet voor dat zij ermee ophouden. Zij raken steeds meer verknocht aan hun afgoderij.

Om hun afgoderij te kunnen bedrijven maakten zij metalen afgodsbeelden. Zij maakten ze van zilver, en mijn aandacht werd in deze verzen getrokken door het feit dat de beelden op vaardige wijze door vaklieden werden gemaakt. Ik moet er steeds maar aan denken hoe die Israëlieten hun vakmanschap verspilden. In plaats van geweldige dingen te doen tot eer van God met wat Hij hun had gegeven, gebruikten ze hun vakmanschap om afgoden te maken.

En jij, hoe gebruik jij de vaardigheden en talenten die God jou heeft gegeven? Gebruik jij ze tot eer van God? Of gebruik je ze in je eigen belang? Psalm 1 houdt ons voor dat de Heer de weg van de rechtvaardigen en de weg van de goddelozen kent. Hij kent de drijfveren van ons hart beter dan wij zelf.

Lieve God, Ik wil U dienen met al de gaven en talenten die U mij hebt gegeven. Alles wat ik ben en wat ik heb wil ik gebruiken tot Uw eer en tot uitbreiding van Uw Koninkrijk. Amen.

Uitdaging week 6:
Nodig vriendinnen uit om op de koffie te komen (of ga samen op een terrasje zitten, wandelen of iets anders doen). Praat eens open over jouw gaven en talenten. Wat zijn jouw gaven en talenten en hoe zou je deze kunnen inzetten voor God als niets je in de weg stond? Bemoedig elkaar en bedenk hoe je iets (kleins) kunt doen met jouw talenten om God de komende maand te eren met je gaven. Plan gelijk een nieuwe afspraak met elkaar om het er nog eens over te hebben. 

Leesplan week 6:
Weekvers week 5:

Reacties