Doorgaan naar hoofdcontent

Niets kan ons scheiden

Hoewel Israël materiële welvaart en gerieflijke huizen had, zou Gods oordeel hen in ballingschap brengen en ze zouden weer in simpele tenten wonen. Omdat God dit door middel van de profeten had gezegd stond dit oordeel vast, maar toch luisterde het volk niet.

“Trots komt voor de ondergang, en hoogmoed komt voor de val.”(Spreuken 16:18).
Het volk Israël vertrouwde op zijn welvaart en op hun financiële succes en luisterde niet naar Hosea. Uiteindelijk wilden ze helemaal niet luisteren naar God. Maar God zou onverwacht hun toekomst op zijn kop zetten: ze zouden opnieuw in tenten wonen. Zij zouden al hun aardse bezit moeten verlaten en helemaal opnieuw moeten beginnen.

Het goede nieuws is dat we kunnen God nooit verliezen, ook al verliezen we alles wat we hebben. En we hebben de verzekering dat niets, maar dan ook helemaal niets, ons zal kunnen scheiden van Zijn liefde.

Ik prijs U, Vader, dat ik verzekerd ben dat noch dood, noch leven, nog engelen noch overheden, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch machten, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel, mij zal kunnen scheiden van Uw liefde in Christus Jezus onze Heer. Amen.

Reacties