Doorgaan naar hoofdcontent

Leven als een wijze vrouw
God had Israël, Zijn uitverkoren volk, gezegend met materiële overvloed, maar zij gebruikten die voor zichzelf en voor hun behoefte aan afgoderij, door altaren te bouwen voor afgoden. Israël genoot van Gods zegeningen, maar maakte er een goddeloos gebruik van.

In Galaten 5:13 waarschuwt Paulus ons tegen diezelfde zonde: “Want u bent tot vrijheid geroepen, broeders, alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees.”  Soms kunnen ook wij, als Christenen, van de vrijheid en de zegen die God geeft een goddeloos gebruik maken.

Klaagliederen herinnert ons eraan wat er gebeurde met het volk Israël: het moest leven in gevangenschap. De jonge vrouwen en mannen van Israël moesten de prijs betalen voor de opstand van het volk tegen God. Laten we nooit vergeten dat de zonde gevolgen heeft. Het is zeker zo dat God onze zonden volkomen vergeeft als wij berouw hebben. Maar de gevolgen van ons zondige gedrag neemt Hij niet weg.


Lieve God, Ik wil niet verder leven met niet-beleden zonden. Ik weet dat zonden gevolgen hebben voor mijn leven. Als ik mijn zonden aan U beleden heb, helpt U mij dan alstublieft zodat ik kan omgaan met de gevolgen van die zonden. Help mij te leven als een wijze vrouw. Amen.


Reacties