Doorgaan naar hoofdcontent

Hij pleit voor ons

De inval van de Assyriërs zou zijn als een hete, droge wind uit de woestijn die het volk zou verstikken en hun wateren zou doen verdrogen. Al de schatten van het volk zouden worden weggeroofd, en hun kostbaarste bezit, hun kinderen, zou genadeloos gedood worden. Waarom? Omdat het volk niet tot God wilde terugkeren.

Ik denk dat God zich afvroeg: “Wat zou Ik nog meer kunnen doen? Wat zou er nog meer moeten gebeuren om dit hardnekkige volk bij Mij terug te brengen? Is het nog niet genoeg?”

We zijn gewend God de schuld te geven van al onze problemen en onze strijd. Maar we zien niet in dat wij de schuld moeten zoeken bij onszelf. Als wij God als onrechtvaardig beschouwen of denken dat Hij niet om ons geeft, dan zouden we eens goed naar ons eigen leven moeten kijken en ons af moeten vragen of wij rekening houden met God of alleen geïnteresseerd zijn in ons eigen welzijn.

Vader, ik heb er spijt van dat ik U de schuld geef als dingen in mijn leven niet gaan zoals ik vind dat ze zouden moeten gaan. Help mij dat ik bereid ben om zelf de verantwoordelijkheid te dragen voor mijn daden en te zoeken naar Uw aanwijzingen en Uw leiding. Amen.

Reacties