Doorgaan naar hoofdcontent

Zoek Hem

God zag de zondige toestand in het koninkrijk van Israël en Hij zag dat het de leiders waren die hun volk niet godvrezend regeerden. Het zou makkelijk zijn voor de priesters om het volk de schuld te geven, maar in werkelijkheid waren de geestelijk leiders (de priesters) en de politieke leiders (de koningen van Israël) de oorzaak van het verval.

In Filippenzen lezen we dat wij wandelen als vijanden van het kruis van Christus als ons hart naar aardse dingen uitgaat. Wij mogen nooit vergeten dat wij wel in deze wereld zijn, maar niet van deze wereld. Ons burgerschap is van de hemel en die waarheid moeten wij elke dag van ons leven uitdragen.

“In hun benauwdheid zullen zij Mij ernstig zoeken”. Dat was het doel van Gods oordeel over Israël. Hij wilde Israël niet vernietigen, maar herstellen. Helaas is het vaak zo dat wij God pas oprecht zoeken als wij in benauwdheid zijn. Waarom zoeken wij Hem niet nu, voordat de omstandigheden ons daartoe dwingen? Is het niet beter om God te zoeken wanneer het goed met ons gaat, dan te wachten totdat we moeite en zorgen hebben?

Vader, help mij mijn gedachten op U te richten. Help mij niet te vergeten dat ik een burger van de hemel ben en dat ik naar die waarheid moet leven. Ik wil mijn leven niet aan aardse dingen wijden, maar aan U. Amen.Uitdaging week 2:
Zet deze week elke dag een wekkertje op vijf minuten. Maak tijd om God te zoeken in alles wat je op je to-dolijstje en in  je agenda hebt staan. Noteer een Bijbelvers dat in je opkomt in die tijd met God zodat je daar steeds naar kunt kijken. Laat dat een herinnering voor je zijn om God eerst te zoeken bij alles wat je doet.

Leesplan week 3:

Weekvers week 3:

Reacties