Doorgaan naar hoofdcontent

Tekenen van Gods genade


Het tweede kind van Hosea en Gomer was een dochter genaamd Lo-Ruchama (Hos. 1:6-7). Dat betekent “zonder ontferming” of “niet geliefd”. God had Zijn liefde voor Zijn volk op vele manieren getoond, maar nu zou Hij die liefde voor het koninkrijk van Israël terugtrekken en hen niet langer genadig zijn.

Warren Wiersbe zegt: “De uiting van Gods liefde is zeker onvoorwaardelijk, maar onze ervaring van die liefde is voorwaardelijk en hangt af van ons geloof en onze gehoorzaamheid. (Zie Deut. 7:6-12; 2 Kor. 6:14 – 7:1)”

God zou de Assyriërs toestaan het noordelijke koninkrijk in te nemen, maar het zuidelijke koninkrijk van Juda zou Hij nog een aantal jaar bewaren (Jes. 36 – 37; 2 Kon. 19), voordat ook dat in ballingschap gevoerd zou worden.

In de tekst van vandaag zien wij de eerste tekenen van Gods genade. Het oordeel over Israël zou spoedig vervuld worden, maar God bewees toch nog genade aan Juda. Wij hebben een liefdevol en genadig God. Wij hebben een God die ons liefheeft, een God die voor ons zorgt en ons vergeeft.

Hemelse Vader, ik kan U niet genoeg danken voor Uw genade voor mij. Ik verdiende het niet. Ik was schuldig aan mijn zonde, maar U hield van mij en vergaf mij. Dank U, Vader. Geprezen zij Uw heilige Naam. Amen.  

Reacties