Doorgaan naar hoofdcontent

Houd vol en volhardHosea gaat Israël voor in nederig gebed, in plaats van met God te redetwisten of aanstoot te nemen aan Zijn tuchtiging. Zoals Ezra bad om vergeving voor de zonde van de Israëlieten, zo spoort Hosea het volk aan om terug te keren tot de Heer. Waarom? Omdat Hij de enige is die ons zal genezen, de enige die ons zal verbinden.

Hosea spreekt vandaag tot ons van de dood en de opstanding van Jezus: “Na twee dagen zal Hij ons levend maken, op de derde dag zal Hij ons doen opstaan.” Zeker, wij die in Christus zijn zullen moeilijke tijden kennen, maar ons is het eeuwige leven gegeven en wij mogen de zekerheid hebben dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden (Romeinen 8:18).

In Hosea 4:6 geeft Hosea een beschrijving van het probleem van Israël: “Mijn volk is uitgeroeid, omdat het zonder kennis is”. In de tekst van vandaag spoort hij de Israëlieten aan ernaar te jagen de Heere te kennen. Met name dat ‘najagen de Heere te kennen’ spreekt mij erg aan. Wij moeten ons goed beseffen dat het moeite kost om elke dag in Gods Woord te lezen en Hem te leren kennen. We moeten dat elke dag opnieuw najagen en volharden in ons verlangen om dicht bij Hem te zijn en te groeien in onze kennis van God. z

Hemelse Vader, er zijn veel dingen op een dag die mijn aandacht vragen. Help mij om tijd met U bovenaan te zetten. Ik wil U meer kennen. Ik wil U beter kennen. Mijn hart verlangt naar U. Amen.

Reacties