Doorgaan naar hoofdcontent

God houdt Zich niet afzijdig van ons leven
De kinderen van Gomer hebben, zoals vele anderen in de Bijbel, namen met een bijzondere betekenis die door de Heer zelf uitgekozen is. Het oudste kind, een zoon, kreeg de naam Jizreël. Dat betekent “God zaait” of “God verstrooit”.

Jizreël was een stad van de stam Issaschar in de buurt van de berg Gilboa en deze stad wordt in verband gebracht met het rigoureuze oordeel dat Jehu voltrok over de familie van Achab (2 Koningen 9-10; en zie ook 1 Koningen 21:21-24). Jehu was er zo op gebrand het land te reinigen van de kwade afstammelingen van Achab, dat hij veel meer mensen ombracht dan de Heer hem had opgedragen, inclusief koning Ahazia en tweeënveertig van zijn familieleden (2 Koningen 9:27 – 10:14).

Door de geboorte van Hosea’s zoon maakte God bekend dat Hij het onschuldige bloed dat Jehu had vergoten zou wreken. Jehu’s geslacht zou worden uitgeroeid. In 752 voor Christus is deze belofte vervuld, toen Zacharia werd vermoord. Hij was de achter- achterkleinzoon van Jehu en de laatst regerende van zijn geslacht. God kondigde ook aan dat er een einde zou komen aan het koninkrijk van Israël, wanneer zijn legermacht zou worden verslagen. Dit vond plaats in 724 voor Christus.

Soms hebben wij het gevoel dat het kwaad dat we om ons heen zien of het onrecht dat ons wordt aangedaan ongestraft blijft. Maar God houdt Zich niet afzijdig van ons leven. Hij ziet alles, Hij weet alles en Hij is een rechtvaardig God. Niets gaat aan Hem voorbij.

Heer, U ziet mij. U ziet mijn pijn, U ziet mijn tranen en mijn gebroken hart. U weet alles wat er in mijn leven gebeurt en U laat het toe naar Uw volmaakte wil. Vader, help mij U te vertrouwen. Help mij te vertrouwen dat U heilig bent en waarachtig. Amen.


Reacties