Doorgaan naar hoofdcontent

De eerste plaats in mijn leven

De tekst van vandaag stelt Hosea en Jerobeam aan ons voor.

Hosea was een profeet. Zijn naam betekent “verlossing” en is in het Hebreeuws gebaseerd op dezelfde stam (hoshea) als de namen Jozua en Jezus. Door dit hele Bijbelboek heen zal Hosea ons laten zien dat wij verlossing vinden door naar de Heer te gaan en ons af te wenden van onze zonden.

Hosea predikte van 760 tot 720 voor Christus, in de dagen van het gescheurde rijk. Het volk van God werd toen door een burgeroorlog verdeeld in twee koninkrijken: Israël in het noorden en Judea in het zuiden.

Tijdens de regering van koning Jerobeam II was er op politiek en materieel vlak grote welvaart in Israël, maar het was ook een tijd van ernstig moreel en geestelijk verval. Hosea begon zijn prediking in een tijd van zoveel politiek succes en economische vooruitgang dat de mensen niet langer de Heer zochten zoals het hoorde. Het zaad van afgoderij, geestelijk verval en morele corruptie dat in de dagen van Jerobeam II in de harten van het volk werd gezaaid, zou in de jaren daarna op tragische wijze geoogst worden.

In de tijd waarin wij leven, gebeurt precies hetzelfde. Soms, wanneer het ons aan niets ontbreekt, vergeten we de Heer en hoezeer wij Hem nodig hebben. Als we kijken naar onze financiën, vriendschappen of carrière denken we dat ons leven succesvol is. Wanneer de Heer in ons leven echter niet op nummer één staat, maakt het niet uit wat we doen. Dan zal ook in onze harten een zaad van afgoderij en geestelijk verval gezaaid worden.

Heer, help mij te bedenken dat U alles bent wat ik nodig heb. Ik wil dat U de eerste plaats in mijn leven inneemt. Behoed mij voor afgoderij. Ik wil voor U leven!

Amen.Uitdaging Week 1: 
Neem deze week even de tijd om op te schrijven wat er allemaal gebeurt in deze fase van je leven. Welke dingen gaan goed en welke dingen zijn moeilijk, en wat zijn je gewone dagelijkse dingen?  Heb jij God bij al die dingen betrokken, of alleen maar bij een paar? Neem de tijd om ze allemaal in gebed met God te bespreken, en dank Hem voor het goede. Zoek bij Hem nieuwe hoop voor wat je  moeilijk vindt en wees dankbaar voor al die gewone dingen.

Leesplan week 1:

Weekvers week 1:

Reacties