Doorgaan naar hoofdcontent

Moed tijdens verzoeking
Mijn leven lang ben ik vaak snel in zonde gevallen. Zelfs als christen had ik moeite om te geloven dat ik het vermogen had om verleiding te weerstaan. Aangezien ik niet geloofde, verviel ik opnieuw en opnieuw in zonde.

Satan had me precies waar hij me hebben wilde... machteloos, beschaamd, angstig en veroordeeld.

Het was pas toen ik Gods Woord over verleiding bestudeerde en erover mediteerde dat ik in staat was om volledig te rusten in Zijn beloftes. Wat we voeden zal groeien, dus het moet een dagelijks deel van ons leven worden om ons te voeden met en het kauwen op Gods Waarheid.

Voor degenen onder jullie die dezelfde strijd hebben: het is mijn gebed dat een diepere studie van deze verzen jullie zullen versterken zoals ze mij zijn blijven versterken.

Wees nuchter en waakzaam; want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. Bied weerstand aan hem, vast in het geloof, in de wetenschap dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders in de wereld opgelegd wordt. - 1 Petrus 5:8-9 (HSV)

Verleiding is overal om ons heen. Wie je ook bent of wat je ook gelooft, je zult elke dag voor verleidingen komen te staan. Niemand is daarvan vrijgesteld.

Echter, verleiding zelf is geen zonde, totdat je zondigt. We hebben de keuze.

Satans ware aard is om mensen te verleiden en te verlokken om het slechte te doen en om actief te rebelleren tegen God.

Zijn doel is om ongelovigen ertoe te brengen dat ze Gods aanwezigheid klakkeloos ontkennen. Hij verleidt gelovigen tot twijfel in Gods beloftes en macht. Hoewel we een geduchte tegenstander hebben, onze God is groter.

Want al wat in de wereld is: de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. - 1 Johannes 2:16 - (HSV)

Elke zonde die we begaan, valt in minstens één van de drie categorieën van verleiding.

  • De begeerte van het vlees: de verleiding om lichamelijk genot te ervaren door een of andere zondige bezigheid, zodat ons vlees en onze zintuigen bevredigd worden (Enkele voorbeelden zijn vraatzucht, seksuele zonde, uitstelgedrag, roddel, fysiek geweld, woede, luiheid, drugs- en alcoholgebruik.)
  • De begeerte van de ogen: de verleiding om naar dingen te kijken waar we niet naar zouden moeten kijken of het verdorven verlangen naar dingen die God niet voor ons bestemd heeft (Enkele voorbeelden zijn hebzucht, begerigheid, jaloezie, pornografie, jaloezie, lust).
  • De hoogmoed van het leven: de verleiding om te verlangen naar ongebreidelde overdaad, grootheid of macht (Enkele voorbeelden zijn trots, eigengerechtigheid, onvergeeflijkheid, roemzucht, liegen, iedereen te vriend willen houden, zondige ambitie.)

Satan zal ons verleiden met een scala aan zonden, terwijl hij de mensen, de omstandigheden en de donkerte om ons heen manipuleert. Hij gebruikt echter altijd dezelfde drie verleidingspunten.

Satans doel is om ons overal naar te laten zoeken, behalve naar Gods troon van genade en gunst.

Wanneer we een strategisch plan nodig hebben om te overwinnen, kijken we naar Jezus.

Jezus was in staat om de wil van God te doen, omdat hij de wil van God kende. Dus laten we deze geweldige beloftes van God leren kennen die staan in 1 Korinthe 10:13.

Meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen…

Ieder van ons heeft te maken met dezelfde drie verleidingspunten. Hoewel de specifieke zonde misschien verschilt, blijven de categorieën dezelfde. We staan hier niet alleen in. We moeten dus de macht van schaamte en falen breken door op Jezus te vertrouwen als onze rechtvaardigheid en onze verlosser van alle zonde.

en God is getrouw…

God is getrouw. Merk op dat er niet staat dat wij getrouw zijn. God gaat getrouw met Zijn mensen om, in goede en in slechte tijden. Wat er ook instort, Gods liefde en Zijn beloftes blijven altijd overeind staan.

Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aankunt…

God kent onze grenzen. Hij zal elke last in ons leven beperken tot een mate waarin we het aankunnen. Als het teveel wordt, belooft Hij door de hele Bijbel heen dat Hij ons zal redden.

maar Hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven.

God belooft een uitweg. Ik heb vaak moeite om dit te zien. Als je midden in beproevingen, problemen en verleiding staat, is het zo moeilijk om God te zien, laat staan een uitweg. We moeten echter oefenen om Gods aanwezigheid te ervaren in onze normale en dagelijkse omstandigheden. Op die manier kunnen we Zijn fluistering onderscheiden en Zijn wil duidelijk zien, zelfs in het lawaai en de verwarring van verleiding.

om die te kunnen doorstaan.

God is innig verbonden met ieder van ons. Hij kent onze individuele capaciteit om verleiding te verdragen, omdat Hij die in ons gelegd heeft. We zijn hemels geschapen door God om opgewassen te zijn tegen wending die ons leven neemt en om de ontberingen te verdragen die we in het leven tegenkomen.

Niet iedereen kan hetzelfde verduren als wat jij te verduren hebt gehad. Niet iedereen kan onder ogen zien wat jij onder ogen hebt moeten zien.

Als jij momenteel strijd ervaart, weet dan in je hart dat God je alles gegeven heeft wat je nodig hebt voor de overwinning.

Want wij hebben geen Hogepriester Die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar Een Die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde. Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. - Hebreeën 4:15-16 - (HSV)

Onze hoop komt vanuit de belofte dat we niet alleen zijn. Jezus werd op alle punten verleid, net als wij. Hij was echter in staat om volmaakt weerstand te bieden en vlekkeloos te overwinnen door het Woord en de kracht van Zijn Vader.

Wij zijn niet perfect. We zullen falen. Maar Jezus weet dat de strijd echt is, dus kunnen we naar Hem rennen, zonder schaamte, zonder juk, zonder beperking, want we weten dat we in Hem altijd onbeperkte genade, gunst en vergeving vinden.

Wanneer je oog in oog staat met verleiding, kies dan keer op keer voor Jezus.

Vrede en genade voor jou, 

 

Reacties