Doorgaan naar hoofdcontent

Moed om God op de eerste plaats te zetten                              
Heb jij wel eens een offer moeten brengen vanwege je geloof in Christus? Jaren geleden, toen ik een bediening had op een high school, zag ik bij een student één van de grootste voorbeelden hiervan. Zij was sterspeelster in het voetbalteam van haar school. Vaak moest haar team, als het op tournee was, op zondag spelen. Zij koos ervoor om eerst naar de kerk te gaan en daarna naar het toernooi. Haar keus werd door sommigen belachelijk gemaakt en er werd gezegd dat zij geen echte teamspeler was. Maar, hoe jong ze ook was, dit meisje had de moed om God de eerste plaats te geven. En de Heer beloonde haar toewijding aan Hem. Uiteindelijk voetbalde zij in de eerste divisie op een hogeschool voor wetenschappen.

Als de Schrift zegt dat wij de Heer moeten liefhebben met heel ons hart, heel onze ziel en met heel onze kracht, dan wordt het woord “heel” niet voor niets driemaal genoemd (Deuteronomium 6:5).  Wij zijn vaak geneigd om God stukjes van onszelf te geven. Als er andere bezigheden tussendoor komen, zijn we geneigd om onze stille tijd, onze aanbidding en wat we op geestelijk gebied gewend zijn te doen, opzij te zetten. Want voor Bijbelstudie heb je nu eenmaal geen deadline. En als wij geen duit in het collectezakje doen, zal de kerkdeur echt niet voor ons op slot gaan. Maar als wij die dingen gaan verwaarlozen, is het gevolg wel dat we minder dicht bij God leven.

Jezus ‘ uitspraak is volkomen duidelijk als Hij zegt tegen Zijn discipelen dat zij EERST het Koninkrijk van God moeten zoeken (Mattheüs 6:33).  Uit onze prioriteiten blijkt waar ons hart naar uitgaat. Als wij ervoor kiezen om Christus de eerste plaats te geven en Hem eren door Hem te gehoorzamen, dan zal Hij voorzien in al het andere wat wij nodig hebben. En toch maken we soms de keus - of laten we onze agenda bepalen - om Christus op de tweede plaats te laten komen – of zelfs nog lager.

God kent de wispelturigheid van het menselijk hart. Daarom spoort Hij ons aan om aan Zijn geboden te denken, ze te herhalen en erover te spreken met elkaar (Deuteronomium6:4-9)
Het is Zijn verlangen dat wij ons elke dag in Hem verheugen en Zijn woord in praktijk brengen.

Als jij op dit moment zou moeten aangeven waar God staat op jouw prioriteitenlijstje, welke plaats neemt Hij dan in jouw leven in? Welke praktische stap zou jij moeten zetten, uitgaande van Deuteronomium 6:4-9,  om te zorgen dat Christus nummer één op jouw lijstje wordt? Wees moedig! Met Zijn hulp gaat het je lukken!  

Vader God, Dank U wel dat U mij door Uw woord aanmoedigt om dichter naar U toe te groeien. Ik bid U, help mij zodat ik de moed heb om U in mijn leven de eerste plaats te geven en om al die bezigheden die mij van U afhouden weg te doen. Laat mij zien hoe ik U tot het middelpunt kan maken van al mijn prioriteiten. In Jezus’ naam. Amen.

Hem zoekend,


Uitdaging week 6: Kijk deze week eens goed naar je agenda. Hoe kun jij heel gericht eerst het Koninkrijk van God zoeken?  Schrijf dat op in je dagboek, deel het met je groep en plak het misschien zelfs op je spiegel, zodat je het elke morgen leest en eraan denkt als je je klaarmaakt voor de dag. Laten we dappere vrouwen zijn die weten waar we mee bezig zijn, en die elke dag die ons gegeven wordt, zo goed mogelijk besteden.Leesplan week 6:

Weekvers week 6:

Reacties