Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit februari, 2019 weergeven

Moed om anderen te bereiken

Moed om anderen te bereiken
De kerkdienst was net begonnen. Ik zat in de kerkbanken en deed mijn uiterste best om me te concentreren, maar mijn ogen gingen steeds naar die prachtige bos golvend haar in de bank links voor ons. Terwijl de eerste liederen klonken, kon ik alleen maar denken:
Zou zij het zijn?
Ik leunde een beetje opzij in een poging een glimp van haar gezicht op te vangen – mijn man begon zich ondertussen af te vragen wat er aan de hand was – en de tevreden glans in haar ogen bevestigde mijn vermoeden. Na zoveel jaren was haar lichaam duidelijk ouder geworden. Haar handen waren gerimpeld en ruw, alsof zij hun eigen verhaal vertelden, maar haar houding en vastberadenheid waren onmiskenbaar als altijd. Haar aanbidding bracht tranen in mijn ogen.
Ik kon niet wachten om naar haar toe te gaan, maar wat dan? Zij kende mij van vroeger, toen ik nog een klein meisje was uit die kleine kerk daar in dat kleine dorpje. Uit een tijd waarin mijn familie meer dan een klein beetje hulp no…

Moed om het belang van de ander hoog te houden

Vandaag wil ik meer leven zoals Moeder Theresa. Ik wil mijn leven te geven om zieken te genezen en een moeder te zijn voor wezen.
Ik zal het voorbeeld van Dr. Martin Luther King Jr. navolgen en op de barricade staan voor mensen zonder stem. Ik zal elk mensenleven respecteren en vechten voor humane gerechtigheid.
Ik verlang ernaar mijn leven te wijden aan het delen van het Goede Nieuws. Ik zal in de voetsporen van Billy Graham volgen en naar de uiteinden van de aarde gaan, trouw proclamerend dat Jezus de Weg, de Waarheid en het Leven is.
Op dit moment kan ik kiezen om mijn leven neer te leggen en opofferingsgezind lief te hebben. Ik kan mijn Redder eer betuigen, Hij die zichzelf ontledigde en alles gaf om mij te redden van zonde.
Maar eerst, eerst moet ik het mij-monster verslaan.
In mij huist een onheilspellende vleselijke vijand die mij lokt in een coma van zelfingenomenheid. Wanneer ik luister naar de leugens van het mij-monster eindig ik op een plek waar ik alleen maar met mezelf be…

Moed om God op de eerste plaats te zetten

Heb jij wel eens een offer moeten brengen vanwege je geloof in Christus? Jaren geleden, toen ik een bediening had op een high school, zag ik bij een student één van de grootste voorbeelden hiervan. Zij was sterspeelster in het voetbalteam van haar school. Vaak moest haar team, als het op tournee was, op zondag spelen. Zij koos ervoor om eerst naar de kerk te gaan en daarna naar het toernooi. Haar keus werd door sommigen belachelijk gemaakt en er werd gezegd dat zij geen echte teamspeler was. Maar, hoe jong ze ook was, dit meisje had de moed om God de eerste plaats te geven. En de Heer beloonde haar toewijding aan Hem. Uiteindelijk voetbalde zij in de eerste divisie op een hogeschool voor wetenschappen.
Als de Schrift zegt dat wij de Heer moeten liefhebben met heel ons hart, heel onze ziel en met heel onze kracht, dan wordt het woord “heel” niet voor niets driemaal genoemd (Deuteronomium6:5). Wij zijn vaak geneigd om God stukjes van onszelf te geven. Als er andere bezigheden tussendoor …

Moed voor jouw roeping

Moed voor jouw roeping
Ons beroep is vaak het eerste waar we aan denken als we het hebben over onze roeping. We proberen erachter te komen of we nou geroepen zijn om docent te worden of verpleegkundige, ingenieur of bouwvakker. Maar jouw roeping in het leven gaat veel verder dan je beroep! Gods roeping voor jou heeft veel verschillende kanten. Je baan is daar een onderdeel van, maar ook je geestelijk leven en je thuissituatie. Nog voordat jij erover nadacht wat je plannen waren voor het leven, had God jouw roeping al voor jou op maat gemaakt.
“Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.” – Efeze 2:10
Jij bent Zijn maaksel
Wij zijn geschapen en daarna hervormd door God. Hij nam onze gebrokenheid en heeft ons hersteld. Hij nam wat dood was en blies er nieuw leven in. Hij nam ons tot Zich toen wij verloren waren en bracht ons verlossing. Wij zijn Zijn schepselen en nu Zijn geliefde kinde…

Moed om je gave te gebruiken

Dit moet je vandaag onthouden: jij bent uniek gemaakt en begiftigd door de Schepper van het universum.
Jij bent geen foutje. Jij bent een meesterwerk.
Dezelfde God Die de aarde in beweging zette, de sterren in de nachtelijke hemel plaatste en het detail in elke bloem aanbracht, heeft ook jou op een prachtige wijze gemaakt.
Hij heeft jou gaven gegeven die uniek zijn voor het doel dat Hij heeft voor jouw leven, niet voor het leven van iemand anders. Niet voor het leven dat je wenste te hebben. Niet voor de roeping die je dacht te moeten krijgen. Nee, God heeft jou de gaven gegeven die jij nodig hebt om jouw rol te spelen in Zijn geweldige liefdesverhaal van verlossing.
Het is zo belangrijk dat je dit weet, omdat het belangrijk is dat wij, als het lichaam van Christus, elk onze unieke rol spelen, als we aan de slag gaan met de gaven die Hij ons gegeven heeft.
Net zoals ons lichaam niet goed zou werken als we alleen maar handen waren, alleen maar benen, alleen maar hart... we zouden een hoop…

Moed om te bemoedigen en te vermanen

Heb jij wel een gedacht aan hoe je ijzer scherp maakt? Door twee stukken ijzer tegen elkaar te schuren, komt door de wrijving zoveel warmte vrij, dat ze tenslotte gloeiend heet worden en in een bepaalde vorm gebracht kunnen worden.  
Als lichaam van Christus vergeten we wel eens om onze broeders en zusters in Christus te scherpen en aan te vuren zodat de vlam in hun hart blijft branden. Daarvoor is het nodig dat we elkaar opzoeken. Daarvoor hebben we elkaar nodig. Wij hebben de opdracht om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken en om de samenkomsten niet na te laten. Het is onze taak elkaar te bemoedigen.
Daar is durf voor nodig. Want samen zijn met anderen brengt ook pijn met zich mee. We gaan naar de kerk, we raken betrokken bij het leven van de ander, die we proberen te bemoedigen en wat gebeurt er? We raken zelf verwond. Meid, ik wil niet hard overkomen, maar zo is het leven nu eenmaal. Jij hebt mensen nodig en mensen hebben jou nodig. Hier en nu. Zo heeft God ons gemaakt. H…

Moed om te gaan in geloof

Wat is jouw hoop voor het nieuwe jaar?
Een makkelijk antwoord zou iets zijn als…
Een minder drukke agenda.
Geld besparen.
Minder eten.
Meer sporten.
Alles wat beter op orde hebben.
Stoppen met een slechte gewoonte.
Dat zijn de bekende goede voornemens —prachtige doelen waar we met de beste bedoelingen aan beginnen — maar als we eerlijk zijn komt er vaak niets van terecht.
Als we nou eens wat moed bij elkaar rapen, een kopje koffie pakken en even wat dieper nadenken, dan zou ik de vraag anders willen stellen:
Wat hoop je — verwacht je, waarverlang je naar — in het diepst van je hart?
Misschien hoop je op herstel van een verbroken relatie.
Genezing voor iemand uit je familie.
Dat je aangenomen wordt voor die ene baan.
Niet langer depressief te zijn.
Misschien bid je om een oprechte vriendschap, om hoop, om bevrijding van schuldgevoelens en schaamte. Om eindelijk echte vreugde te ervaren na een lange troosteloze periode.
Achter je glimlach schuilt een wereld van moeite en verdriet. Terwijl anderen z…

Moed tijdens verzoeking

Mijn leven lang ben ik vaak snel in zonde gevallen. Zelfs als christen had ik moeite om te geloven dat ik het vermogen had om verleiding te weerstaan. Aangezien ik niet geloofde, verviel ik opnieuw en opnieuw in zonde.

Satan had me precies waar hij me hebben wilde... machteloos, beschaamd, angstig en veroordeeld.

Het was pas toen ik Gods Woord over verleiding bestudeerde en erover mediteerde dat ik in staat was om volledig te rusten in Zijn beloftes. Wat we voeden zal groeien, dus het moet een dagelijks deel van ons leven worden om ons te voeden met en het kauwen op Gods Waarheid.

Voor degenen onder jullie die dezelfde strijd hebben: het is mijn gebed dat een diepere studie van deze verzen jullie zullen versterken zoals ze mij zijn blijven versterken.

Wees nuchter en waakzaam; want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. Bied weerstand aan hem, vast in het geloof, in de wetenschap dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders…

Moed in tijden van verlies

Heb jij wel eens zo iets dierbaars verloren dat het voelde alsof je hele leven ondersteboven ging? Misschien dat je een groot deel van je aardse bezit kwijtraakte, of dat je huwelijk in een puinhoop veranderde. Misschien ging er een kostbare relatie kapot, of had je een vernietigende financiële klap opgelopen. Voor sommigen zou het ook de achteruitgang van hun gezondheid kunnen zijn. En soms kan zelfs een terugblik op je leven een gevoel van verlies geven vanwege de beslissingen die je ooit hebt genomen.
De meesten, zo niet allen, van ons hebben op de één of andere manier verliezen meegemaakt die een stempel op ons leven hebben gezet – een litteken dat pijn blijft doen.
En juist die pijn die je voelt, kan nuttig zijn om jou daar te brengen waar jij moed vindt die voortkomt uit de hoop die wij in God bezitten. 
De Hoop die wij hebben
Als je een groot verlies hebt geleden, kan het aanvoelen alsof je er nooit helemaal overheen zult komen. Maar bij de Heer zijn alle dingen mogelijk, ook genez…

Moed als je ontmoedigd bent

Als we nu samen op de bank een kop koffie zouden drinken en we zouden een van die vertrouwelijke, open gesprekken hebben, dat is dit wat je me zou horen zeggen.

Ik vecht tegen ontmoediging.

Ik vecht als een bokser die in de ring staat. Soms win ik het gevecht, maar veel vaker verlies ik het.

Elke week bid ik... nou, om eerlijk te zijn bid ik elke dag om me niet zo ontmoedigd te hoeven voelen.

Ik vind het verschrikkelijk dat ik me steeds ontmoedigd voel. Het houdt maar niet op.

Er zijn van die dagen waarop ik de balans opmaak en als ik me dan door mijn gevoel zou laten leiden... Ik vraag me af of al die strijd, al die moeite en al die offers het nu echt waard zijn. En als ik mijn gevoel het laat winnen van mijn verstand, laat ik me verleiden tot die oh zo bekende 'wat-als'-gedachten. Wat als ik stop met dienen? Wat als ik niet meer zou schrijven? Wat als ik geen leider meer zou zijn en vrouwen niet meer zou helpen om elke dag de Bijbel te lezen? Hoe makkelijk zou mijn leven dan zijn…