Doorgaan naar hoofdcontent

Wees moedig en strijd tegen de angst
We weten allemaal wat angst is; van mild onbehagen tot schrikwekkende angst. Er zijn omstandigheden die slapeloze nachten, maagpijn en concentratieverlies veroorzaken. Denk maar eens na over wat die dingen voor jou zijn.

Wat is angst precies? Angst is een bang gevoel of een gevoel van vrees dat je behoeften of verlangens niet zullen worden vervuld. Ook kan je angst voelen over hoe iets zal verlopen in de toekomst. 

Angst kan worden veroorzaakt door een groot aantal dingen. Het kan worden ontketend door mensen, omstandigheden, ervaringen, ontberingen, ziekte, dood, verlies, pijn, de herinnering aan het verleden, het onbekende van de toekomst of de roerselen van onze verbeelding.

Het probleem met angst
Er is een groot probleem met angstig zijn. Het is een vorm van ongehoorzaamheid aan God. In de Bijbel wordt ons talloze keren geleerd om niet bang te zijn.

Wanneer we angst de controle geven, zijn we ongehoorzaam aan God door iets anders te geloven dan wat Hij in Zijn Woord heeft gezegd. Ik denk altijd aan Filippenzen 4:8, waar Paulus ons opdraagt om te denken aan dingen die eervol, waar en juist zijn. Wanneer we ons zorgen maken over iets wat nog niet is gebeurd, denken we niet aan iets wat waar is, toch?

Wanneer er vreselijke dingen gebeuren en we laten die dingen ons verlammen, geloven we niet wat God ons in Zijn Woord heeft verteld.

Waarom hoeven we niet te vrezen?

We vinden ons antwoord in Jesaja 41:10:

Wees niet bevreesd, want Ik ben met u,
wees niet verschrikt, want Ik ben UW God.
De reden dat we niet hoeven te vrezen is dat God onze God is. Dat is zo belangrijk! Dit betekent dat Hij ook onze hulp is. En hoe zal Hij ons helpen?

Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met Mijn rechterhand, die gerechtigheid werkt.

Hij zal je kracht geven om de zwaarste, donkerste en engste momenten te doorstaan. Soms voelen we ons simpelweg moe en overweldigd, klaar om op te geven. Juist op die momenten zal Hij ons met Zijn eigen hand ondersteunen.

Zijn arm is almacht. 'In de Heer Jehovah is eeuwige kracht' (Jesaja 26:4). Zijn arm kan nooit gebroken worden! Uit deze omarming kunnen we nooit geroofd worden. - JR Miller

Als angst probeert controle over te nemen in je leven, spreek dan de waarheid tegen jezelf. Herinner jezelf eraan dat je in de armen van God wordt gehouden en dat er geen grenzen zijn aan Zijn macht, mededogen, vriendelijkheid en hulp.

Maar nu, zo zegt de HEERE
uw Schepper, Jakob, uw Formeerder, Israël:
Wees niet bevreesd, want Ik heb u verlost,
Ik heb u bij uw naam geroepen, u bent van Mij.
 
Kijkend naar Jezus,

Reacties