Doorgaan naar hoofdcontent

Moed om God meer te vrezen dan mensen
Toen ons gezin het nieuwe jaar inluidde met vuurwerk, vroeg mijn zoon aan zijn vader of hij mocht meehelpen met het afsteken. De meeste elfjarige jongens vinden het leuk als ze de kans krijgen om iets gevaarlijks te doen. Maar Daniël had een goede kijk op vuurwerk. Heel jong al had hij van zijn vader geleerd hoe krachtig die explosieven zijn en wat er allemaal kan gebeuren. Als klein jochie kromp hij ineen bij zo’n harde knal, maar hij keek wel zijn ogen uit als hij het geweldige kleurrijke schouwspel daar boven in de lucht zag. En nu gaat hij heel voorzichtig om met al het vuurwerk en luistert steeds naar wat zijn vader zegt.

Nu we verder gaan met onze studie over hoe sterk en moedig ons leven in Christus kan zijn, willen we kijken naar wat het betekent om God meer te vrezen dan mensen. Als wij de Heer vrezen, hebben we daadwerkelijk eerbied en ontzag voor God, wat zich vertaalt in gehoorzaamheid, dienstbaarheid en liefde. Naarmate we groeien in geloof, ontwikkelt zich ook ons ontzag voor de Heer. Het ontzag dat mijn zoon heeft voor vuurwerk is uitgegroeid van onbewuste angst tot bewust ontzag en bewondering. Op dezelfde manier groeit ons besef van Wie God is en ons ontzag voor Hem, als onze persoonlijke relatie met God in Christus zich verder ontwikkelt.

De Bijbel stelt: De vreze des Heren is het beginsel van wijsheid (Psalm 111:10). Als wij erkennen Wie Hij is, de almachtige Here God, en inzien dat het Zijn soevereiniteit is waardoor wij leven, dan verandert dat onze kijk op al het andere. Aanbidding en gehoorzaamheid worden dan onze prioriteit. Tegenover Zijn heerlijke Naam valt ieder ander in het niet. Als wij de Heer vrezen en ons vertrouwen in Hem stellen, blijft er geen ruimte over om bang te zijn voor iets dat onder Hem staat, want Hij staat boven alles en niets is met Hem te vergelijken.

Op welk gebied heb jij geworsteld met angst? Soms is het de gemakkelijkste weg om je uit angst te onderwerpen aan anderen. Toch zegt de Bijbel, als we dat doen: Mensenvrees legt iemand een valstrik (Spreuken 29:25). Denk eens even na of er bij jou mensenvrees aanwezig is, doordat je je vrees niet hebt gericht op de juiste bron – op God. Als wij daadwerkelijk ontzag hebben voor onze genadige Hemelse Vader en Hem vereren, dan weten we dat niets ons kan scheiden van Zijn liefde. Die zekerheid geeft ons het vertrouwen om sterk en moedig alles en iedereen in de wereld tegemoet te treden.

Vader God, dank U wel dat U mij door Uw schepping en door Uw machtige daden in de geschiedenis iets laat zien van Uw grootheid en Uw macht. Heer, help mij dat ik U de eer en het ontzag geef die U waard bent, en dat ik dat laat zien in hoe ik tot U nader en in mijn daden. Help mij dat ik U niet beschouw als een middel dat ik kan gebruiken, maar als de Almachtige Heer, die alles heeft gegeven en aan Wie alles toekomt. Mag die houding van eerbied en aanbidding in mijn leven gezien worden. Amen.

Hem zoekend,
Uitdaging week 2:
Noem één persoon of ding dat je meer dan God hebt gevreesd. Neem tijd samen met de Heer en erken Zijn goddelijke eigenschappen. Vraag Hem om hulp om je angst aan Hem over te geven.

Leesplan week 2:

Weekvers week 2:

Reacties