Doorgaan naar hoofdcontent

Om de mensheid te verlossen
Dinsdag – Om de mensheid te verlossen

Lees: Galaten 4:4-7; 1 Petrus 1:17-21
SOAP: Galaten 4:4-5


Laten we vandaag de betekenis uitzoeken van twee termen die we vaak gebruiken maar niet altijd helemaal begrijpen.

Het woord verlossen betekent “terugkopen”. Deze term werd speciaal gebruikt met betrekking tot het vrij kopen van een slaaf. De toepassing van deze term voor de dood van Christus aan het kruis is veelzeggend. Als we zijn 'verlost' waren we eerst in slavernij. God heeft onze vrijheid gekocht, en we zijn niet langer gevangenen van de zonde of de Oudtestamentische wet. Jezus betaalde de prijs voor onze bevrijding van de zonde en haar gevolgen. Zijn dood was het ruilmiddel voor onze levens. De Schrift is inderdaad heel duidelijk dat verlossing alleen mogelijk is 'door Zijn bloed', dat is door de dood van Jezus (Kolossenzen 1:14).

Wanneer we het evangelie horen, onze zonden belijden en ons geloof en vertrouwen op Jezus Christus stellen, worden we op dat moment geboren in Gods koninkrijk. We zijn als Zijn kinderen aangenomen en erfgenamen geworden van God voor eeuwig (Romeinen 8: 14-17).
We zijn vrij gemaakt. We zijn erfgenamen geworden.

Deze twee begrippen zouden onze manier van leven moeten beïnvloeden. Leven we alsof we vrij zijn van de zonde? Of zijn we nog steeds verslaafd aan de gebondenheid ervan? Leven we als erfgenamen? Als dochters met rechten en plichten binnen de familie? Of leven we ons eigen leven, proberen we al te genieten van de erfenis? Laten we vandaag eens bekijken of deze twee begrippen in ons hart en onze gedachten zijn doorgedrongen; laten ze deel uit gaan maken van onze Kerstviering.
Almachtige God, ik weet dat ik Uw dochter ben - van U, de Heer der Heren en de Koning der Koningen. Help mij elke dag te leven als Uw aangenomen dochter. Help mij te onthouden dat ik alleen verlost kon worden tegen de hoge prijs van een heerlijke ruil. Amen.

Mini uitdaging: Maak het kruis een onderdeel van de kerstdecoratie in je huis door het gebruik van takken, hout, papier, garen... alles wat je maar kan vinden.

Reacties