Doorgaan naar hoofdcontent

Hem de eer geven
Woensdag – Hem de eer geven

Lees: Lukas 2:8-14
SOAP: Lukas 2:10-11

Denk eens aan de herders die ‘s nachts in het veld de wacht hielden over hun kudde. Ik denk dat ze een rustige of zelfs saaie nacht verwachtten. En dan, opeens, doorbreekt een licht de donkere nacht en er verschijnt een engel. Hij vertelt hun dat de Messias is gekomen, dat de Redder is geboren! En dan is daar een koor van engelen dat een loflied aanheft.

Heb je je ooit afgevraagd waarom een engel deze boodschap aan herders bracht en niet aan priesters of schriftgeleerden of iemand die ‘belangrijker’ was? Ik vind het antwoord van Warren Wiersbe dat hij op deze vraag geeft in zijn boek ‘Be Compassionate’ geweldig.

“Door de herders te bezoeken onthulde de engel de genade van God voor de mensheid. Herders waren verschoppelingen in de Israëlische maatschappij. Hij roept de armen en de onaanzienlijken (Lukas 1:51–53; 1 Kor. 1:26–29).

De Messias kwam om de Goede Herder te zijn (Johannes 10) en als het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt (Johannes 1:29). Misschien zorgden deze herders wel voor de schapen die geofferd zouden worden in de tempel. Het was passend dat het goede nieuws over Gods Herder en het Lam van God het eerst verteld werd aan nederige herders.”

De engel verstoorde de nacht van de herders en zo kwam er op een gezegende en prachtige dag ook in mijn leven een keerpunt. Toen de boodschap van grote vreugde aan mij werd verteld, veranderde mijn leven voor eens en altijd. Het is mijn gebed dat ik mijn eerste liefde nooit vergeet, die tijd van verwondering die ik beleefde toen ik mijn Redder leerde kennen. Mijn Heer.

Lieve God, help me om me te blijven verwonderen over het nieuws dat Uw Zoon als baby naar de aarde kwam om de hele wereld te redden. Alstublieft, Vader, blijf ingrijpen in mijn leven en maak er iets buitengewoons van. Niet om wie ik ben, maar om wie U bent. Amen. 

Mini uitdaging: Denk vandaag aan alle zendelingen die het evangelie delen over de hele wereld. Misschien zijn zij deze Kerst wel ver verwijderd van hun familie en vrienden. Bid voor hen vandaag en als je een aantal kent, stuur een bemoedigend bericht en laat hen weten dat ze geliefd zijn!

Reacties