Doorgaan naar hoofdcontent

Niets is te klein in de Handen van de HeerDonderdag – Niets is te klein in de Handen van de Heer
Lees: Micha 5:1-3; Johannes 7:42
SOAP: Micha 5:1

De profetie gaf aan dat de Messias in Bethlehem geboren zou worden – wellicht de meest onwaarschijnlijke plaats die God kon uitkiezen. Micha zegt dat Bethlehem-Efratha een klein stadje was, naar wat wij zouden verwachten veel te klein als geboorteplaats van de Messias.
Bethlehem (“broodhuis”) komt meerdere keren in de Schrift voor. In de omgeving van Bethlehem stierf Rachel, de vrouw van Jakob, bij de geboorte van Benjamin en ze werd daar in de buurt begraven (Genesis 35:16-20). Het is de stad waar Naomi en Ruth aankwamen en daar trouwde Boaz met Ruth. Het is ook de vaderstad van Koning David. En, nog belangrijker, de Joden wisten dat hun Messias uit Bethlehem zou komen (Johannes 7:42).
God verkoos “het stadje Bethlehem” als plaats waar de Koning der Joden geboren zou worden. Wij zouden aangenomen hebben dat de Zoon van God in een grote stad zou komen, zoals Athene of Jeruzalem, maar Hij werd geboren in een nederige stal in Bethlehem. God koos het onaanzienlijke, het kleine, het onverwachte.
Dat is iets wat ik zo geweldig vind aan God. Hij kan alles doen - met iedereen – en overal. Misschien voel jij je ook wel een Bethlehem, te klein om voor God bruikbaar te zijn. Misschien durf je de droom niet te volgen die God in jouw hart heeft gelegd omdat je dat een veel te grote taak voor jou vindt.
Maar als jij het toelaat, wil God jou op een geweldige manier gebruiken. Het enige wat Hij verlangt is een gewillig hart. Dan doet Hij de rest. Hij zal jou de weg wijzen en je kracht geven om alle plannen uit te voeren die Hij voor jou heeft.
Lieve Vader, wat in de wereld dwaas wordt gevonden hebt U uitgekozen om wat wijs is te beschamen; U koos wat voor de wereld zwak is, om het sterke te beschamen; U koos voor wat onaanzienlijk en nederig is, zodat geen mens zich op iets anders zou kunnen beroemen dan op Wie U bent. Ik prijs U omdat U niet kijkt naar groot of klein - ieder die bereid is om U te gehoorzamen kunt U gebruiken.
Mini uitdaging: Zoek op een landkaart Bethlehem op en kom meer te weten over die stad. En als je het interessant vindt, vergelijk de oude stad dan ook eens met het hedendaagse Bethlehem.

Reacties