Doorgaan naar hoofdcontent

Hij houdt alle dingen vast
Als het leven moeilijk wordt, is het soms niet zo eenvoudig te begrijpen waar God mee bezig is. Zoals de golven van de oceaan komen aanrollen op de kust, zo kan de ene na de andere narigheid ons leven overspoelen.
Als dat gebeurt, kan het lijken of Gods beloften heel ver weg zijn en in ons hart kan de twijfel rijzen of Zijn beloften eigenlijk wel waar zijn.
Juist daarom is Kolossenzen 1:15-16 zo belangrijk.
God is wel onzichtbaar, maar Jezus niet.
Als we ons afvragen hoe God is, hoeven we alleen maar naar Jezus te kijken.
Als twijfel en angst onze gedachten binnensluipen dan moeten we deze belangrijke waarheid niet vergeten: Alle dingen, zowel in de hemel als op aarde, zijn door Hem en voor Hem geschapen. Dat betekent, hoe gek het ook mag klinken, dat Hij in heel deze wereld nog steeds de macht in handen heeft.
Het maakt niet uit wie er over ons land regeert, wie de macht hebben in grote bedrijven, op scholen of wat voor organisatie ook, wij kunnen rust vinden in het feit dat JEZUS uiteindelijk alle macht in handen heeft.
Jezus staat boven alle dingen en niemand kan tegen Hem op.
JEZUS, het zichtbare beeld van onze onzichtbare God.
Als we onszelf lopen af te vragen hoe God nu eigenlijk is, en of Hij zich werkelijk om ons bekommert als in ons bestaan alles uit de hand lijkt te lopen, dan hoeven we alleen maar naar het leven van Jezus te kijken.
Als wij dat doen, dan zien wij een zondeloze Heiland die vrijwillig voor zondaars aan het kruis stierf.
Dan zien wij een Heiland die door de – in Zijn tijd smerige - straten wandelde, die met Zijn vrienden aan tafel ging en brood brak, die zieken genas en Zich ontfermde over diegenen naar wie geen mens omkeek.
In Kolossenzen 1:17 staat dat alle dingen tezamen bestaan door Hem.
Doordat we weten wie Jezus is, kunnen we troost putten uit de belofte, dat Hij alle dingen samen houdt in Zijn hand, ook ons gebroken en ontredderde leven.
Lieve vriend(inn)en, ons is geen gemakkelijk leven beloofd. Een leven zonder beproevingen, verdriet of ontrouw is ons nooit beloofd. Maar we hebben wel de belofte, wat we in het verleden ook hebben doorgemaakt, in het heden doormaken of in de toekomst zullen doormaken… dat God met ons is (Johannes 16:33).
Vanaf dat de tijd begon, is Jezus aan het werk in deze wereld en in ons leven. Niets gebeurt bij toeval, want Hij is het die nog steeds verder schrijft aan dat meest geweldige verhaal ooit, het verhaal van de verlossing, en hij doet dat ook door Zijn verlossende werk in ons leven.
Dus hoe rommelig jouw leven er op het ogenblik ook bij ligt, hoe gebroken jouw hart misschien is op dit moment, Jezus’ macht is groter dan alles wat jou zoveel pijn doet. Jij ziet je leven misschien als onherstelbaar gebroken, maar Jezus ziet het herstel al voor Zich.
Kom tot rust doordat je weet dat Jezus uiteindelijk de regie heeft en doordat je weet dat als Hij belooft dat Hij alle dingen samen in Zijn hand houdt, Hij dat ook zal doen met jouw hart.

Heb God hartelijk lief!
Vertel eens: Hoe heeft God in jouw leven herstel gebracht?Uitdaging: Is er iets in jouw leven, dat jij Jezus in handen moet geven zodat Hij het kan herstellen en genezen? Wat is dat?


Leesplan week 4:Weekvers week 4:

Reacties