Doorgaan naar hoofdcontent

God laat alle dingen meewerken ten goede
Hou je van God? Heb je een relatie met Hem die je redding brengt door genade en geloof?

Dan, christen, moet ik je iets vertellen wat je moet weten.

Je moet het echt weten.

JIJ moet echt WETEN dat God op dit moment alles voor jou ten goede laat meewerken.

Dat lees je goed.

Alles.

Die baan.
Die mensen.
Die plaats.
Die omstandigheden.

Hij laat alles ten goede meewerken op dit moment... voor jou en tot Zijn glorie in jouw leven.
Het is een belofte die je vast al heel vaak hebt gehoord. Misschien heb je hem zelf ook wel eens gebruikt om een ander te bemoedigen. En sommigen hebben deze tekst misschien wel ingelijst en misschien zit jij nu wel naar dat lijstje te kijken.

Maar op de een of andere manier is het moeilijk om deze belofte toe te passen op je eigen leven.

Alles. Ten goede.

Begrijp Paulus – de schrijver van Romeinen – alsjeblieft niet verkeerd. Hij zegt niet dat slechte dingen goed zijn. En dit vers belooft zelfs niet dat jouw baan, die mensen, die plaats of die omstandigheden beter zullen worden (in Romeinen 8 kun je de context lezen waarin dit vers thuishoort. Paulus had net gesproken over lijden, zwakheid en zinloosheid… en hij gaat het zo hebben over vervolging, verdrukking, benauwdheid, honger, naaktheid, gevaar en het zwaard.)

Wat Paulus wel zegt is dat God een nieuw leven belooft – een glorieus getransformeerd leven – in Hem door de hoop van het evangelie.

Een ontmoeting met Jezus verandert alles.

Het verandert onze kijk op zaken, onze prioriteiten en ons doel voor het hier en nu…

Wat mij dierbaar was
Wat ik vinden wou,
Dingen waar ik mij aan binden zou,
Alles wat ik zocht,
Kennis, macht of geld
Heeft geen waarde meer
Die werk’lijk telt 
- Robin Mark (Opwekking 460)

… en het zorgt ervoor dat heerlijkheid aan ons geopenbaard zal worden (Romeinen 8:18).

Voor hen die in Christus zijn, betekent dit dat niets ons kan scheiden van Zijn liefde. Het betekent dat we meer dan overwinnaars zijn door Hem die ons heeft liefgehad (Romeinen 8:37-39)… en dat is veel meer waard dat wat alle ‘goede’ wereldse omstandigheden ons zouden kunnen opleveren.

Als je nog geen bewijs van Zijn goedheid hebt gezien in je huidige situatie, onthoud dan dat God een groter doel heeft, dat verder gaat dan wat we nu kunnen zien.

Vergeet niet om het vervolg van het vers te lezen: “En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn. Want hen die Hij van tevoren gekend heeft, heeft Hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn […].” 

Hij koos ons om voor altijd en eeuwig van Hem te zijn. Hij verlost – geeft vreugdeolie in plaats van rouw – en is steeds bezig om ons naar Zijn beeld te vormen, omdat Hij veel beter weet wat goed voor ons is dan wijzelf.

Heb je er genoeg van om te wachten op het goede?
“Alles komt uiteindelijk goed. Als het nog niet gelukt is, dan is dit nog niet het einde." – Max Lucado
Hou vol. God is aan het werk en Hij slaat niets over. Zijn overwinning staat vast. Zijn glorie zal geopenbaard worden. En op de dag dat we Christus weer zullen zien, zullen we op Hem lijken.

Aan Zijn voeten,


Reacties