Doorgaan naar hoofdcontent

Een Twijgje uit de afgehouwen stronk van Isaï
Dinsdag – Een Twijgje uit de afgehouwen stronk van Isaï

Lees: Jesaja 11:1-10; Mattheüs 1:5-6

SOAP: Jesaja 11:1
Ik vind het prachtig om te zien hoe het Oude en het Nieuwe Testament met elkaar verweven zijn, en de beste manier om dat te ervaren is door de profetieën te bestuderen. Ik weet dat het soms moeilijk kan zijn om de profetieën goed te begrijpen, maar als je het Schriftgedeelte voor vandaag leest, dan zie je hoe deze profetie die ons in Jesaja wordt meegedeeld in Jezus werd vervuld (daarover lees je in Mattheüs).

De Messias moest afstammen van Isaï, de vader van Koning David. Dat kon niet anders. Alleen uit de stam van Juda. Alleen uit het nageslacht van David. Hij moest vervullen wat Jesaja had geprofeteerd en Jezus deed dat. Hij vervulde het volkomen.

Heb je al opgemerkt hoe deze verzen voor vandaag, die honderden jaren vóór de geboorte van Jezus zijn opgetekend, Zijn bediening tijdens Zijn verblijf op aarde beschrijven? Jesaja spreekt van de wijsheid en het verstand van Jezus, van Zijn raad en macht, van Zijn kennis en zijn ontzag voor de Heer. De nauwkeurigheid waarmee hij beschrijft hoe Jezus rechtvaardig is in Zijn oordeel, hoe Hij klaarstaat voor de zachtmoedigen, ik krijg er gewoon kippenvel van!

Hemelse Vader, ik sta versteld als ik zie hoe U het hele plaatje, ja echt alles in Uw hand houdt.

Dank U dat U mij een glimp laat zien van Uw Voorzienigheid en Soevereiniteit in de vervulling van de profetie van Jesaja. Help mij eraan te denken dat U Uw beloften altijd waarmaakt. Amen.

Mini uitdaging
: Lees het hele geslachtsregister van Jezus, zoals het staat in Mattheüs 1. Kijk eens extra goed naar de details – de namen, welke vrouwen er genoemd worden en naar alles wat je verder opvalt.

Reacties