Doorgaan naar hoofdcontent

De boodschap van JonaIn de meeste profetische boeken van de Bijbel gaat het om de boodschap van de profeet. Maar in het boek Jona gaat het niet zozeer om de boodschap, maar om de profeet zelf. Jona is zelf de boodschap.
Zijn daden maken ons duidelijk dat de mens niet is als God. Jona is een perfect voorbeeld van de schijnheiligheid van de bevoorrechten en van genadeloze hoogmoed. En als wij het boek lezen herkennen wij onszelf in deze profeet. We zijn allemaal zoals Jona. Wat God ons ook voor taak geeft, toch is iedereen is een zondaar. Jona was een profeet, en toch had hij evenzeer genade nodig als de mensen van Ninevé. Er is niemand rechtvaardig, ook niet één (Romeinen3:10).
We zien in deze verzen de slechtste kant van Jona. Een hele stad heeft berouw. Het is een geweldige opwekking, en Jona is verstoord. Hij wilde dat de mensen van Ninevé hun verdiende loon kregen in plaats van de goedheid en genade van God.
Het is wel duidelijk dat Jona niet goed snapte wat genade is. Hij zag niet in dat hij hetzelfde oordeel verdiende als de mensen van Ninevé. Dat hij net zo door en door zondig was als de mensen die hij met tegenzin tot bekering opriep. Als hij echt begrepen had wat genade is, zou hij niet zo’n hooghartige houding hebben aangenomen. Hij zou met blijdschap, en zonder frustratie, zich hebben verheugd in Gods vrije gave aan iedereen die berouw toonde.
Als Jona zelf de boodschap is, dan mogen we ons wel afvragen wat wij hieruit moeten leren. Wat wil God ons leren door het leven van Jona?
De boodschap van Jona zou een waarschuwing kunnen zijn
Merk jij dat je neerkijkt op andere zondaars? Vind jij dat jij niet zo slecht bent als iemand in de gevangenis? Hoewel de gevolgen van onze zonden hier op aarde kunnen verschillen, toch was het voor elke zonde die we doen, groot of klein, nodig dat Jezus stierf. Wij zijn niet beter dan wie ook. We zijn gewoon zondaars, die gered zijn door de genade en de barmhartigheid van een grote God.
De boodschap van Jona zou een bemoediging kunnen zijn
Jona begreep niet waarom God deed zoals Hij deed. Beter gezegd: hij was het niet met God eens. Maar Gods wegen zijn niet onze wegen, ze zijn beter – ook als wij dat niet begrijpen. Er komt een dag dat wij die mensen van Ninevé zullen ontmoeten. Zij zullen bij die velen zijn die in de Hemel God prijzen. Jona mag dan niet gesnapt hebben waarom God hem naar die slechte mensen toe stuurde, dat geeft niet. God hoeft zich niet tegenover ons te verantwoorden. Maar Hij is goed en eerlijk, liefdevol en rechtvaardig. En uiteindelijk zal alles duidelijk worden en het zal prachtig zijn.
Laat het niet zo zijn dat je boos wordt omdat Gods wegen verborgen zijn, en denk niet dat jouw plan beter is dan Gods plan. Hij is God; wij niet. Verheug je in het feit dat alles wat God doet goed en rechtvaardig is.

Ziende op Jezus,
Week 4 uitdaging: Jona worstelde echt met Gods plan. Hierdoor werd hij gefrustreerd, boos en ongehoorzaam omdat hij geen goed beeld had van de genade van God. Denk erover na of schrijf op hoe jij worstelt met Gods plan. Denk aan de goedheid en genade van God, zoek eventueel wat verzen op die iets vertellen over Zijn karakter, en schrijf op hoe deze waarheden jou kunnen helpen Gods plan te accepteren.Reacties