Doorgaan naar hoofdcontent

Jona: Gods wil tegenover mijn wilNinevé was een zeer slechte stad, vol mensen die berucht waren om hun wreedheid tijdens oorlogen (Nahum 2:12-13), om hun boze, tegen God gerichte plannen (Nahum 1:9), en om hun uitbuiting van wie zwak was (Nahum 2:12) … en Jona haatte hen.
Heb jij ooit iemand, of een groep mensen, zo erg gehaat dat je hun zelfs niets over God wilde vertellen, uit angst dat zij berouw zouden krijgen en vergeving zouden ontvangen voor hun boze daden? Jona wel.
Zijn haat jegens de Ninevieten was zo hevig dat hij opzettelijk ongehoorzaam was aan God. Toen God tegen Jona zei dat hij naar Ninevé moest gaan, keerde Jona zich om en ging in de tegenovergestelde richting. Opzettelijk en omdat hij het wilde, was hij ongehoorzaam aan God.
En dat heb ik ook gedaan… meerdere keren.
In plaats van dat ik het oordeel aan God liet, plaatste ik mijzelf in de positie van rechter, en in mijn hart  en gedachten verleende ik genade en strooide met schuldverklaringen, zonder acht te slaan op wat God ervan vond.
Geheel onterecht stel ik zo mijn wil gelijk aan Zijn wil en verklaar daarmee dat mijn wil belangrijker is dan de Zijne.
En zo ga ik dan mijn eigen weg… vaak in een richting die precies tegenovergesteld is aan waarheen God mij roept, net als Jona.
En toch, zelfs als ik tegenstand bied, laat God mij niet gaan.
Waar kan ik heen gaan, waar God niet is?
Beste vriendinnen, uit wat we deze week zullen lezen kunnen we één belangrijke les leren: wij kunnen ons nooit voor God verstoppen. Adam en Eva probeerden het in de Hof van Eden en Jona probeerde zich te verstoppen door een boot te nemen die richting Tarsis ging. God wist precies waar zij zich verborgen hielden en ook wat er in hun hart verborgen zat.
Wat heeft God jou vandaag opgedragen, waarvoor jij in de omgekeerde richting wegloopt? Ben jij aan het vechten wie de sterkste wil heeft, jij of God? Heeft Hij het op je hart gelegd om je liefde te laten uitgaan naar een groep mensen en merk je dat je dat helemaal niet wilt?
Net als Jona kun je God niet ontvluchten. Al beklim je de hoogste bergen, Hij is daar. Al duik je naar de diepste diepte van de oceaan, ook daar is God. Er is geen enkele plaats waarheen je kunt gaan zonder dat God daar al is, vlak bij jou.
Dus laten we stoppen met weglopen, wegvaren, of de omgekeerde richting kiezen, als Hij ons iets opdraagt.
Laten we ermee ophouden om wat we zelf willen te verkiezen boven wat Hij wil, want de waarheid is immers dat Zijn wil altijd de onze overtroeft.
Laten we ernaar streven om vrouwen te zijn die niet van God wegvluchten, maar juist naar Hem toe vluchten.
Als God zegt: “ga”, laten we dan gaan! Laten we niet traag zijn om te gehoorzamen, en bij onszelf afwegen of mensen onze hulp wel verdiend hebben, of ons laten hinderen door maatschappelijke vooroordelen, als wij, door God geroepen, ons naar de mensen uitstrekken om hen te helpen.
God heeft zoveel meer voor hen en voor ons, op deze geweldige tocht waartoe Hij ons geroepen heeft!
Nog even dit: Stel je vandaag aan ons voor en laat ons weten hoe je bij ons terecht gekomen bent!!! We willen je graag ontmoeten!

Heb God groots lief!
Uitdaging week 1: Laten we deze studie beginnen met gebed. Vraag aan God of Hij jou wil laten zien of er ook bij jou een weerstand in je hart schuilt tegen een opdracht die luidt: Ga! Laat je niet door angst of door zonde weerhouden om te gehoorzamen aan wat God van je vraagt in jouw leven.

Leesplan week 1: 

Weekvers week 1:

Reacties