Doorgaan naar hoofdcontent

Je kan niet wegrennen voor God



Denk eens aan een tijd in je leven waar je 
wilde
 dat je had kunnen verdwijnen. Ik weet veel gebeurtenissen waarbij ik me ongemakkelijk en onaangenaam voelde en niets anders w
enste
 dan ver weg te zijn. Andere keren voelde ik grote angst omdat ik wist dat ik iets moest doen of ergens door heen moest en ik wenste alleen maar te kunnen verdwijnen.

Denk nu eens aan je geestelijk leven. Zijn er tijden geweest dat je van God 
weg wilde vluchten
 omdat je niet deed wat Hij je had opgedragen, of 
omdat 
Hij vroeg je van een specifieke zonde te bekeren? Nogmaals, velen van ons hebben dat - op z'n minst een klein beetje - ervaren.

Maar de waarheid is dat er geen mogelijkheid is van God weg te vluchten. Fysiek is er geen plek waar we heen kunnen gaan waar Hij ons niet kan zien, en er zijn geen gedachten of gevoelens die we kunnen verbergen voor het alziend oog van God (Psalm 139).

Er zijn drie redenen dat we niet kunnen wegvluchten voor God of ons voor Hem kunnen verbergen.

1. Zijn karakter staat het niet toe.

God is omnicient (alwetend) als ook omnipresent (alomtegenwoordig). Deze twee eigenschappen maken het onmogelijk voor wie dan ook
,
 om zich te verbergen of te vluchten voor God. Er is geen angst die je kan verstikken, geen bezorgdheid die je kan verbergen, geen zonde waarvan je kan kan doen alsof je die niet hebt, of gevoelens van eenzaamheid, verdriet, of frustratie
,
 die je diep genoeg kan begraven zodat Hij ze niet kan zien. Onze levens zijn een open boek en
 de
 diepste dele
n
 van onze ziel liggen open en bloot voor God.

2. Zijn liefde staat het niet toe.

Een andere reden dat we ons niet kunnen verbergen voor God is dat Zijn liefde dat niet toestaat. God houdt van jou, Zijn kind, en is nauw betrokken bij alles wat er in je leven speelt
,
 zodat Hij kan troosten als troost nodig is, genezen wanneer er gebrokenheid is,  redden wanneer je het naar Hem uitschreeuwt, en je corrigeren als je je eigen weg wilt gaan.

Het zou niet liefdevol, of tot eer van Hemzelf zijn, ons toe te staan ons te verbergen wanneer we gewond zijn, of om van Hem weg te vluchten als we zondigen.

3. Zijn rechtvaardigheid staat het niet toe.

God ziet alle dingen en oordeelt alle dingen. Hij kan geen overtreding negeren of Zijn ogen sluiten voor zelfs maar de kleinste loslippigheid. Zijn heiligheid eist perfectie en een deel van die perfectie is dat rechtvaardigheid 
volmaakt eerlijk
 wordt uitgedeeld.

Gelukkig wordt God nooit moe, Zijn goedheid is onmetelijk, en Zijn geduld  verbazingwekkend - met name in het licht van de vele, vele keren dat we ons probeerden te verbergen, wilden vluchten voor Hem of Hem gewoon negeerden. Soms is de roeping van God in onze levens moeilijk, soms grijpen de klauwen van de zonde diep in ons hart, en soms zijn we zo gewond dat we zelfs niet weten hoe we er met iemand over zouden kunnen praten. Maar God ziet alles en handelt altijd met het oog op onze heiliging en Zijn glorie. 

Ren naar Hem toe in plaats van te vluchten of je voor Hem te verbergen, en leg alles in je leven en hart voor Hem open. Haal troost uit het feit dat Hij sowieso alles van je weet en er voor je is.

Kijkend naar Jezus,   

Reacties