Doorgaan naar hoofdcontent

Aan de vrouw die wegrent van God
Wie zegt: Ik ken Hem, en Zijn geboden niet in acht neemt, is een leugenaar en in hem is de waarheid niet. Maar ieder die Zijn woord in acht neemt, in hem is werkelijk de liefde van God volmaakt geworden. Wie zegt in Hem te blijven, moet ook zelf zo wandelen als Hij gewandeld heeft. – 1 Johannes 2: 4-6.

Er heerst tegenwoordig een cultuur die ons aanmoedigt onze eigen weg te gaan.

Het maakt niet uit of je vijftien of vijftig jaar bent. Je hoort dagelijks stemmen om je heen die je willen verleiden om wereldse wegen te bewandelen.

Geloof het nou maar

Kies voor een compromis

Ga erheen

Doe het maar

Ook ons eigen hart kan ons op een dwaalspoor brengen.

We willen onze trots en onze onafhankelijkheid, die ons zo dierbaar zijn, alle ruimte geven en de mate waarin we geloven laten we vaak bepalen door de omstandigheden waarin we verkeren.

Als God zegt: “Ga”, zeggen we koppig “Nee”, net als Jona.

We geven toe aan het vlees, zoeken de “gemakkelijke” weg, en proberen van Hem weg te lopen. We zijn karig met genade jegens anderen omdat we vergeten hoeveel genade onszelf gegeven is. De belachelijke poging om God te ontvluchten zou je bijna humoristisch kunnen vinden, ware het niet dat het akelig gevaarlijk kan zijn en ook zondig, want het is ongehoorzaamheid. Het ene moment kiezen we in opstandigheid onze eigen weg, maar het volgende moment –   als we hopeloos om redding verlegen zitten  – erkennen we dat we Hem toebehoren:
“ Ik vrees de HEERE, de God van de hemel, Die de zee en het droge gemaakt heeft" (Jona1:9)

O God, vergeef ons dat wij onze eigen weg zijn gegaan

Vergeef ons als we denken dat wij het beter weten dan U

En vandaag... ben jij vandaag op de loop, weg van God?

-------------------------------------------

Misschien loop jij weg van de bescherming en de vrijheid van Gods weg, en bevind je je op een pad van zondige opstandigheid.

Misschien vlucht je weg voor verbroken relaties, terwijl God jou duidelijk de weg wijst naar verzoening.

Misschien loop je weg voor het aanvaarden van een bediening die jou te groot lijkt, of zelfs onmogelijk, terwijl je veel meer tijd besteedt aan het kijken naar je eigen zwakheid dan aan het steunen op Zijn kracht.

Misschien ben je op de loop voor het ongemak – voor de mensen… je woonplaats… het werk… het onbekende – want van alle kanten neemt de druk toe en je ziet er geen gat in hoe het allemaal moet lukken.

Misschien loop je weg voor God Zelf – en stel je de Schepper van het heelal een ultimatum, door koppig te verklaren dat je eerst wil zien en dan pas geloven (zie Johannes 20:29).

-------------------------------------------

We kunnen weglopen, maar prijs de Heer, Hij laat ons niet te ver gaan. Hij is een God die ons onvermoeibaar achterna komt; een God die genadig vergeeft; een God wiens geweldige genade zover reikt, dat wij voor Hem nooit, maar dan ook nooit te ver weg zijn.
Misschien is het een moeilijke en verootmoedigende stap, maar geloof HEM, als Hij zegt dat er een ongelooflijke vrijheid is weggelegd voor degenen die naar de Geest wandelen (Romeinen 1:8).

Misschien moet je de volgende drie zinnen deze week maar eens opschrijven als een reminder. Geef ze een plek waar je ze het meest nodig hebt – in je Bijbel, op je spiegel, in je portemonnee of je auto, of misschien wel onder je kussen – als de vrede je ontglipt en de argumenten binnenkomen. Vul iedere dag opnieuw je geest met Gods woord en herhaal datgene waarvan je weet dat het de waarheid is (zelfs als je – ja, juist vooral als je - het nog niet helemaal zo voelt).

God weet ervan
Loop niet langer weg
Ga Hem vertrouwen

Als Hij zegt: Ga, ga dan. Als Hij zegt: Blijf, blijf daar. Doe wat Hij zegt dat je doen moet. Je kunt vol vertrouwen en snel gehoorzamen, want Zijn wegen zullen altijd leven voortbrengen, doelgerichtheid, vrede, en voorzienigheid – op Zijn tijd en op Zijn wijze.

Aan Zijn voeten,


Nog even dit: Als jij vandaag het besluit neemt om niet meer voor God weg te lopen, laat het ons dan weten in de comments (en zoek iemand in de buurt die jou kan bemoedigen en  jou om verantwoording kan vragen). Ons team zal het een eer vinden om voor je te bidden.

Reacties