Doorgaan naar hoofdcontent

De troep eruit, de waarheid erinJaren geleden reed ik over een weg die ik goed kende in mijn stad en het verkeerslicht sprong op oranje terwijl ik dat nog niet had verwacht. In de korte tijd waarin ik moest beslissen wat ik zou doen werd ik heen en weer geslingerd tussen verschillende gedachten: moet ik stoppen of doorrijden? Ik dacht dat ik genoeg tijd had om met mijn voorwielen over de stopstreep te komen voordat het verkeerslicht op rood zou springen. Ik weet nog dat ik toen ik 15 was had geleerd bij mijn theorie-examenlessen dat je niet door rood rijdt als je voorwielen over de stopstreep zijn voordat het licht op rood springt.

Het viel me op dat de auto's die vanaf de andere kant kwamen al gestopt waren. Dus zelfs als ik het net niet zou halen, zou ik geen botsing met die auto's riskeren. Het maakte niet uit dat een politieagent ook voor het licht stopte. Ik had genoeg tijd. En het maakte ook niet uit dat de agent voorgesorteerd stond om links af te slaan. Als ik door rood zou rijden, zou het niet moeilijk zijn voor hem of haar om me aan de kant te zetten. Ik had genoeg tijd, dacht ik.

Voor de zekerheid vroeg ik mijn vriend die op de bijrijdersstoel zat. Hij was het met me eens: 'Niet stoppen, het komt goed.' Mijn voorwielen gingen over de stopstreep en ik ruimschoots voor het licht op rood sprong, was ik op de kruising. PHEW. Het past bij mij om me aan de regels te houden en ik was opgelucht dat ik geen belangrijke verkeersregel had overtreden.

Als dat twijfelen en weifelen vond plaats in slecht een paar seconden. Twee seconden later zag ik de zwaailichten van de politieauto in mijn spiegel en ik werd aan de kant gezet. De agent gaf me een bekeuring.

"Maar agent," sprak ik hem tegen, "ik ging niet door rood."

Hij keek me aan.

"Mijn voorbanden waren al over de stopstreep voor het licht op rood sprong."

Hij vertrok geen spier, hij knipperde niet met zijn ogen.

"Mijn vriend heeft het ook gezien."

"Prettige dag verder, mevrouw."

Zes maanden later in de rechtszaal (ik besloot de boete aan te vechten) had ik wat onvolkomenheden in het handelen van de agent om zijn standpunt te weerleggen om aan te kaarten en het leek goed te komen. Ik stond op, sprak en lachte in mezelf: "Eindelijk gaat deze agent zich realiseren dat hij er niet mee wegkomt als hij de waarheid verdraait."

Net voordat ik weer kon gaan zitten, wilde de rechter dat ik nog even bleef zitten. "Ik wil je nog iets vragen voor je weer gaat zitten."

"Ja, meneer?"

"Zojuist," grijnsde hij, "zei je dat je dacht dat je voorbanden over de stopstreep waren."

Ik slikte. "Ja."

"Hoe zeker ben je daarvan? "

"Behoorlijk zeker. Ik bedoel dat ik het bijna helemaal zeker weet."

Hij legde zijn gerimpelde kin op zijn verweerde knokkels.

In gedachten ging ik terug naar de korte tijd waarin ik moest beslissen wat ik zou doen - ik wist het toch nog zeker, of niet? "Ik heb een getuige die ook in de auto zat. Ik heb gevraagd of de camerabeelden van dat kruispunt opgevraagd konden worden. Is dat gebeurd? Kunt u de beelden laten zien? "

"Jonge dame, ik kan geen uitspraak doen op basis van de getuigenis van iemand die het behoorlijk zeker weet en die het bijna helemaal zeker weet."

En dat was dat. Ik werd schuldig bevonden en ik moest een boete betalen en werd naar een verkeerscursus gestuurd en de agent kwam weg met een leugen. Hij beschuldigde me en won.

Lieve vrouwen, de wereld zal je beschuldigen van allerlei dingen. Je baas vertelt je misschien dat je het niet bij het rechte eind hebt, je vriendin zal misschien suggereren dat je niet belangrijk genoeg bent en je vriendje zegt misschien tegen je dat je niet goed genoeg bent en je eigen gedachten proberen je er misschien van te overtuigen dat je nooit genoeg kunt doen.

Maar God zegt dat je meer dat genoeg bent met Hem.

God zegt dat je ...

      VERGEVEN BENT Romeinen 3:24
      HERSCHAPEN BENT 2 Korintiërs 5:17
      KOSTBAAR BENT 1 Korintiërs 6:20
      GELIEFD BENT Efeziërs 1:4
      VRIJGEKOCHT BENT Romeinen 8:1-2
      HEILIG BENT Hebreeën 10:10
      WAARDIG BENT Efesiërs 2:10
      OVERWINNAAR BENT Johannes 16:33

Als we gevuld willen worden met de waarheid, moeten er daar ruimte voor maken in onze gedachten. Dames, laten we de troep eruit zetten en de waarheid erin laten.

"Verder, broeders, al wat waar is,  al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al  wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat." Filippenzen 4:8

Als je begint te aarzelen en je voelt je onzeker, zet de troep er dan uit. Als het niet waar is, als het niet eerbaar is, als het niet rein is, als het niet lieflijk is, als het niet welluidend is, als er geen deugd is en als het niet prijzenswaardig is, zet het eruit. Denk er niet aan. Verwijder het. Neem de Waarheid en daar daaraan.

Als je in de korte tijd waarin je moet beslissen heen en weer geslingerd wordt tussen verschillende gedachten, kun je er altijd zeker van zijn dat één ding waar is - Gods Woord over jou. Laat de Waarheid de leugen overwinnen in alle gebieden van je leven.

Tot Zijn glorie,

Reacties