Doorgaan naar hoofdcontent

Voor het meisje dat denkt dat God haar niet wil vergevenAan het meisje dat denkt dat God haar niet wil vergeven,

Ik heb het over jou, die ziek is van spijt. Je kan de woorden die relaties zo te zien onherstelbaar beschadigd hebben, niet terugnemen.

Ik heb het over jou, die zich zwak en verslagen voelt. De zonde die je beslist de rug wilde toekeren heeft je weer te pakken genomen en verwondt zo steeds weer juist de mensen van wie je het meest houdt.

Ik heb het over jou, die het zat is om mooi weer te spelen. Je bent je hele leven bezig geweest om te verbergen wat je deed in het donker, bang dat het licht je zal ontmaskeren en ruïneren.

Ik heb het over jou, die vastzit in schaamte. Je bent gevangen door die dure beslissing van jaren geleden: die bracht dood en pijn in plaats van het beloofde leven met haar vrijheid.

Ik heb het over jou, neerslachtig door de leegheid die je ervaart. Door het najagen van wereldse idolen ben je van God vervreemd en steeds schiet je te kort. Je vraagt je af of er méér is. Dit leven moet zeker meer te bieden hebben.

Je denkt dat het voorbij is - dat er op de een of andere manier geen plek voor jou is als je niet met wat goeds op de proppen komt.

En je zegt: "Als je eens wist wat ik gedaan heb."

Je denkt dat God je misschien niet zou kunnen vergeven.

De boodschap die je nodig hebt is dat God niet op zoek is naar perfectie. Hij zoekt een hart vol overgave. Jezus kwam niet alleen voor de moordenaars en dieven. Hij kwam voor de hoogmoedigen, de roddelaars, de afgodendienaars, en voor alle achtergebleven verborgen gedachtes en alle motieven die ons ineen doen krimpen bij de gedachte dat alles openbaar wordt.
Hij kwam voor hen die Hem alleen vanuit de verte wilden kennen; voor hen die dachten er met genoeg inspanning zelf wel te kunnen komen.

"Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.". - 1 Johannes 1:9

Stop met je eigen inspanningen, lieve meid.

In plaats daarvan ... blijf bij Hem. Bedenk dat het niet draait om de perfecte schijnvertoning. Het moet duidelijk worden dat we Zijn perfecte oplossing nodig hebben. We kunnen op miljoenen plekken zoeken en we kunnen proberen wat we willen, maar niets anders zal meer bevredigend zijn dan Jezus. Hij heeft lief zoals niemand anders. Hij vergeeft zoals niemand dat doet. Geen uitputting meer door eigen inspanningen. Leun op Hem en rust in de omarming van Hem die alles al heeft volbracht.

Je denkt dat God je niet zou kunnen vergeven? Waag het niet naar die leugens te luisteren.

Jezus' barmhartigheid verandert dat wat in de ogen van de wereld 'te gebroken' is. Zijn genade is overvloedig, haalt de scherpe kantjes eraf en geeft onze doornen zin, in nederige dienst voor Hem ... als we het Hem toestaan. Hij geeft de zwakken kracht en sterkt de vermoeiden. God gebruikt het meest onwaarschijnlijke omdat dat getuigenis Zijn heerlijkheid laat zien.

Ben je uitgeput door je inspanningen en de druk die dat met zich meebrengt?

Luister, het zal nooit gaan over prestaties. Laat in plaats daarvan je leven gekenmerkt worden door aanbidding voor Hem die jou heeft geroepen uit de duisternis tot Zijn wonderbaar licht; Hem die lasten en schuld en schaamte wegneemt bij het noemen van Zijn naam. Waardig is dát Lam - Vriend voor zondaars; Hij die jou redt en heiligt; Hij die nooit en te nimmer verandert.

"Ik, Ik ben het die uw overtredingen uitdelgt omwille van Mijzelf, en aan uw zonden denk Ik niet." - Jesaja 43:25

Hij zegt, kind van God, "Ik ben het," - Hij die uw zonden uitwist - en je kunt Hem maar beter serieus nemen.

Hij is de enige Weg;
Hij is de enige Waarheid.
Hij is het Leven waar je lege ziel naar hunkert.

Omarm Zijn geweldige genade - de Enige die volledig vergeeft, en dan je zonden niet meer gedenkt...

Aan Zijn voeten,
Gespreksstof: Als wij onze zonden belijden is Hij getrouw om ons te vergeven! Laten we vandaag tijd nemen om Hem te prijzen voor alles wat Hij gedaan heeft!
Reacties