Doorgaan naar hoofdcontent

Uit welke bron komt jouw geluk?
Het kan een beetje ongemakkelijk zijn om over geld te praten, dus laten we het eerst over donuts hebben.

Houden de meeste mensen van donuts? Ja.

Kunnen donuts je gelukkig maken? Alleen op een vluchtige, aardse manier.

Zijn donuts schadelijk? Dat hangt ervan af. Als je er af en toe één eet, zal het je geen schade opleveren, maar te vaak te veel donuts eten is niet zo’n goed idee.

Zijn donuts slecht? Op zichzelf niet, maar ze kunnen je wel verleiden tot onmatigheid en voedsel kan voor ons een afgod worden.

De vergelijking gaat niet helemaal op, want op donuts krijg je geen rente, maar toch is het behoorlijk vergelijkbaar met geld.

Mensen houden van geld, maar het kan alleen maar een tijdelijk en oppervlakkig geluk geven. Het kan geen echte blijdschap en bevrediging geven. Bovendien kan geld voor ons maar al te gemakkelijk een struikelblok worden en in ons leven uitgroeien tot een afgod.

Ik vind het opmerkelijk dat in de Bijbel zo overduidelijk en herhaaldelijk over geld gesproken wordt – zowel in het Oude  als in het Nieuwe Testament. Meer dan 2000 verzen gaan over geld, maar toch, hoewel de Schrift ons zo onverbloemd waarschuwt tegen de gevaren van geld, blijft het ons in de val lokken.

Prediker 5:9: “Wie geld liefheeft, wordt van geld niet verzadigd, noch wie rijkdom liefheeft, van inkomsten. Ook dit is ijdelheid.”

Hebreeën 13:5: “Laat uw wijze van doen vrij van geldzucht zijn, weest tevreden met wat gij hebt, want Hij heeft gezegd: Ik zal u geenszins begeven, Ik zal u geenszins verlaten.”

Geld zal je geen echte blijdschap of bevrediging geven

Dat is de leugen die de wereld ons voorhoudt. Elke reclameboodschap zegt dat we dan gelukkiger zouden zijn en ons op de een of andere manier beter zouden voelen als we dit ene ding nou maar hadden. Meer, meer, meer.

Ik kan er uit ervaring over meepraten, want een deel van mijn leven zat ik in de geldwereld. Een wereld waarin je uit privévliegtuigen stapt om ergens in flitsende kleding een liefdadigheidsdiner bij te wonen. Een wereld van schone schijn. Ik moet toegeven, het geld zorgde voor veel leuke ervaringen en bijzondere gelegenheden.

Maar het was schadelijk voor ons gezin. Het trok ons weg van de gerichtheid op God en op het gezin en maakte dat we gericht raakten op de wereld en de society. Het misleidde ons en op een bepaalde manier werkte het verwoestend.

Dat gebeurde niet plotseling. Het was een geleidelijk afglijden. Maar het geld kwam steeds een trede hoger te staan in ons leven, totdat het die onterechte ereplaats van een afgod innam.

Ik kan in mijn hoofd die periode van mijn leven als een film terugspelen. Helaas speelt de ontsporing van die trein zich nog steeds in slow motion af in het leven van een aantal mensen die we liefhebben – familie en vrienden, die we door elkaar zouden willen schudden en zeggen: “Word wakker! Je zit helemaal fout!” Bij ons is de blinddoek gelukkig weggenomen en we zien pijnlijk scherp hoe de jacht op geld, en wat je ermee in de wereld kunt doen, nog altijd leidt tot verkeerde prioriteiten, tot ontevredenheid, tot onbedoeld verdriet.

Ik heb wel eens horen zeggen dat er in ieder van ons een holte zit, in de vorm van God. Dat betekent dat het pijnlijke verlangen in onze ziel alleen door God echt vervuld kan worden. Die holte heeft niet de vorm van een nieuwe auto, of een groter huis, of designerkleding. En, laten we eerlijk zijn: als we onszelf proberen te vullen met dat soort dingen, dan gaat die holte lijken op een grote, donkere, bodemloze put, want al die dingen kunnen ons niet vervullen. Als we de dingen van de wereld najagen, proberen we onze eigen staart te pakken. We hebben ons laten wijsmaken  dat meer altijd beter is, en we  begrijpen steeds maar niet waarom we ons toch zo leeg blijven voelen.

Tevredenheid, vrede, hoop, geloof of verlossing, zijn niet voor geld te koop.

Dit alles gezegd hebbend, toch is geld op zichzelf niet verkeerd. Geld krijgt een ongezonde invloed op ons als we het gaan vereren, of als we het puur voor onszelf bij elkaar halen. Geld stelt ons in staat te zorgen voor voedsel en onderdak voor ons gezin, en het leven is een stuk gemakkelijker als we genoeg geld hebben om in het nodige te voorzien. Geld geeft ons de mogelijkheid – en de verantwoordelijkheid – om het te gebruiken voor vruchtbaar werk in Gods Koninkrijk. We kunnen niet alleen goed doen met ons geld,  we moeten het ook doen.

Ik ken geen vrijgeviger persoon dan mijn man, en die zegt vaak meesmuilend: “Je kunt er toch niets van meenemen.” Hij bedoelt dat we niets van onze aardse bezittingen zullen meenemen als naar de Hemel gaan. Het klinkt misschien raar, maar denk er heel even over na. Op de dag dat jij Christus zult zien van aangezicht tot aangezicht, zal Hij, of wie dan ook, het niet hebben over jouw spullen of je rijkdom, maar ik stel me zo voor dat Hij blij zal zijn als je je leven hebt besteed in gulheid, en je bezittingen doelbewust en met resultaat hebt aangewend tot verspreiding van de blijde boodschap.

Het goede nieuws?

•Het is nooit te laat om je focus te verleggen en met je geld het goede te gaan doen

•En daarbij komt nog: voor God heeft elk geldbedrag betekenis. Bedenk eerst even dat Hij duizenden mensen voedde met een paar vissen. Maar in Markus 12:42-43 vinden we de geschiedenis van het offer van de weduwe: “En er kwam een arme weduwe, die er twee koperstukjes in wierp, dat is een duit. En Hij riep zijn discipelen en zei tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, deze arme weduwe heeft het meeste in de offerkist geworpen van allen, die er iets in geworpen hebben.” Arm zijn volgens wereldse normen is niet hetzelfde als arm zijn volgens de normen van God. Wij allen kunnen vrijgevige, trouwe rentmeesters zijn van het geld dat ons is toevertrouwd.

Geld is niet de valuta van het christendom. In plaats daarvan mogen we geestelijk rijk zijn en voor de schatten van ons hart gericht zijn op de eeuwigheid.


Genade en vrede,Uitdaging week 5: Waar word jij gelukkig van? Waar ligt de bron van jouw geluk? Neem deze week de tijd voor een eerlijk antwoord op deze vraag. Deel jouw antwoord in je groep of schrijf het op in je dagboek. Moet er bij jou iets veranderen – en wat zou dat zijn -  om Christus tot bron van jouw geluk te maken?
Leesplan week 5: Weekvers week 5:Reacties