Doorgaan naar hoofdcontent

Nooit te oud, nooit te jongEnkele weken geleden was ik op een begrafenis die me echt raakte.

Een 93-jarige oude dame was naar de Hemel gegaan en  we vergezelden haar familie omdat ze goede vrienden van ons zijn.

Gedurende de dienst spraken mensen over deze vrouw, een trouwe christin, en haar vele jaren van liefdevolle dienst voor God. Zelfs tijdens haar laatste dagen bleef ze met haar dokters en verpleegsters over Jezus spreken. Toen we haar in het ziekenhuis bezochten, was zij degene die óns woorden van troost gaf en haar laatste adem gebruikte om ons uit te dagen God te dienen met heel ons hart.

De duivel zal ons steeds weer vertellen dat we te oud of te jong zijn om God te dienen. Hij zal zorgen dat je twijfelt over je mogelijkheden, je capaciteiten en je vaardigheden.

Maar laat me je dit vertellen: zolang je adem hebt, ben je in staat God te dienen.

De rechtvaardige zal groeien als een palmboom, hij zal opgroeien als een ceder op de Libanon. Wie in het huis van de Heere geplant zijn, die mogen groeien in de voorhoven van onze God. In de ouderdom zullen zij nog vruchten dragen, zij zullen fris en groen zijn, om te verkondigen dat de Heere waarachtig is, Hij is mijn rots en in Hem is geen onrecht. Psalm 92: 13-16

In de ouderdom zullen zij nog vruchten dragen, zij zullen fris en groen zijn.

Als je denkt dat God jou niet gebruiken wil vanwege je leeftijd, voel je je nutteloos en denk je dat je geen waarde hebt voor het Koninkrijk. Dit is een leugen die Satan gebruikt om je zelfbeeld te ruïneren door je te laten geloven dat je leven waardeloos is.

Dit staat zo ver van de waarheid af.

Jozua 14:6-12 vertelt ons de geschiedenis van Kaleb. Hij was veertig jaar oud toen Mozes hem met elf andere verspieders naar het land Kanaän zond. Van die twaalf verspieders kwamen alleen hij en Jozua terug met een positief verslag; zij geloofden dat God het land aan Israël had gegeven en dat Hij hen in staat zou stellen het te veroveren.

Vijfenveertig jaar later, toen hij vijfentachtig was, was zijn geloof nog steeds sterk. Zijn verlangen om God te dienen en de gedrevenheid van zijn hart waren onaangetast.

"Geef me die berg," was zijn pleidooi. Geef me het zwaarste gevecht. Geef me het grootste obstakel.

Hij volgde de Heer van Israël helemaal en hij wist dat zijn geloof in God hem in staat zou stellen alles te overwinnen.

"We zijn nooit te oud voor nieuwe veroveringen in geloof in de kracht van de Heer. We kunnen bergen bedwingen en reuzen overwinnen wanneer we de Heer helemaal volgen. We moeten nooit ophouden de Heer te vertrouwen en te dienen, hoe oud we ook worden." Warren Wierbse, Wees sterk.

Aan de andere kant van het spectrum hebben we Paulus, die de jonge Timoteüs vertelt dat niemand hem als minderwaardig moet zien vanwege zijn leeftijd. Hij bemoedigt Timoteüs om een voorbeeld te zijn voor de gelovigen en, ondanks zijn leeftijd, God met zijn hele hart te dienen.

Wanneer jongeren denken dat ze te jong zijn om te dienen, voelen ze zich een onbelangrijk deel van de kerk. Ja, ze zullen fouten maken. Ja, ze hebben nog veel te leren. Maar als de volgende generatie, als mensen die het stokje van geloof van ons overnemen en met zich meedragen, kunnen we hun niet wijsmaken dat hun betrokkenheid in de kerk niet nodig is. Hoeveel van onze jeugd hebben we in onze kerk verloren vanwege deze leugen?

Als God je de gelegenheid geeft Hem te dienen kijkt Hij naar je hart, niet naar je geboortedatum.

Laat Satan je niet wijsmaken dat je te oud bent om door God gebruikt te worden. Maar laat hem je ook niet vertellen dat je te jong of te onervaren bent om God te dienen. God heeft een plek voor iedereen.

Tevreden in Zijn dienst,
Reacties