Doorgaan naar hoofdcontent

Vastberaden liefde
“Als je wacht tot ik je zeg dat ik van je houd, kun je nog lang wachten.”

Toen ik dat voor het eerst hoorde, viel mijn mond open van verbazing. Ik was jong en ik kon de klap van die woorden niet aan. Die woorden sneden door mijn ziel; een klap die scheiding bracht tussen mij en het meisje dat ik dacht te zijn en de moederliefde die ik dacht te krijgen. Mijn hart brak in miljoenen stukjes. Mijn geest werd verpletterd. Het fundament waarop ik mijn zelfbeeld had gebouwd was aan gruzelementen geslagen. Deze woorden werden in mijn geheugen gegrift. Op dat moment kreeg ik het stigma ‘ongeliefd’.


Zelfs decennia later kan ik me die woorden nog precies herinneren; elk detail weet ik nog en elke seconde dat die woorden klonken heb ik onthouden. Ik ben verbaasd dat deze woorden nog steeds zoveel kracht hebben. Ik kan me direct weer verplaatsen in dat kleine meisje dat zo geschokt was door die pijn van afwijzing.


Het is altijd hetzelfde liedje als het gaat om dat gevoel van afwijzing. Zelfs als ik er niet bewust aan denk, is dat gevoel sluimerend aanwezig op de achtergrond. De woorden zijn steeds aanwezig zoals achtergrondmuziek in de lift. Die overbekende melodie klinkt zachtjes: “Het is niet mogelijk om jou lief te hebben en je bent de liefde niet waard.” Die leugen resoneert luid en duidelijk in mijn gedachten.


“God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren.”  – Romeinen 5:8


Toen God die miljoenen stukjes bijeen raapte en me nieuw maakte, vroeg ik me af wat Hij zou doen met die torenhoge stapel pijn, afwijzing en onwaardigheid die aan me plakte als een oud droogtrommeldoekje.


Hoe kon God me uit deze puinhoop halen met Zijn liefde? Weet je, ik wist dat God zoveel van ‘de wereld’ hield, en in het verlengde daarvan dus ook van mij. Ik geloofde dat God van me hield… als onontkoombare verplichting. God werd gedwongen om van me te houden, omdat Hij zich aan Zijn belofte moet houden. God nam me op de koop toe, omdat ik een klein, onbelangrijk onderdeel was van de wereld die Hij wilde redden. En toen ontstond er een sneeuwbaleffect waardoor deze leugen steeds meer groeide – zozeer dat mijn verlossing erdoor besmet werd.


Maar leugens kunnen geen standhouden in het licht van Gods waarheid. Door middel van heel veel gebed en met hulp van heel veel mensen die God stuurde, gaf God me een enorme honger en dorst naar Zijn liefde en Zijn woord. Het duurde lang voordat ik begreep dat leugens die te luid gaan weerklinken in je leven gedempt kunnen worden als je Gods waarheid luider laat klinken. 


In mijn hoofd was liefde een of ander abstract concept dat afhing van wat ik voelde en ervoer. Ik geloofde dat Gods liefde voor mij van dag tot dag kon verschillen en zelfs op elk moment kon veranderen. 


Echter, de waarheid is dat Gods liefde helemaal niet abstract is. Gods liefde duikt op in een persoon – Jezus. Jezus is liefde. Jezus liefde is precies wat Hij is… intiem, persoonlijk, machtig, onveranderlijk, constant en absoluut betrouwbaar. Jezus stierf niet alleen voor de wereld. Hij stierf voor mij… persoonlijk. Hij stierf voor mij, ook voor dat rommelige, gebroken en afgewezen deel van mij. Jezus houdt meedogenloos veel van me, precies zoals ik ben. En er is niets wat ik daaraan kan doen.


Als God volledig toegewijd is om van mij te houden met Zijn vastberaden en onfeilbare liefde, hoe toegewijd ben ik dan om te geloven dat ik Zijn liefde ontvang?


“Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad. Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere.” – Romeinen 8:37-39


Ik zou willen dat ik kon zeggen dat die oude bekende gedachten van afwijzing zelfden meer door mijn hoofd spoken of dat ik geen last meer heb van gedachten van onwaardigheid. Ik worstel ermee, maar nu weet ik wat ik moet doen. Ik schreeuw Zijn Woord uit tegen mijn gebroken hart totdat de leugen niet meer te horen is en alleen de Waarheid aanhoudt.


Dit is de Waarheid. Jezus werd verpletterd voor MIJN ongerechtigheid. Zijn lichaam werd gebroken voor MIJ. Hij offerde alles op voor MIJ, omdat ik Hem alles waard ben. Jezus houdt van mij op een onbreekbare, onwrikbare, onbuigzame en oneindige manier! Zijn liefde voor mij was nooit een verplichting. Hij jaagde MIJ na en koos MIJ steeds weer, tot in eeuwigheid. Er is niets wat ik kan doen zodat God meer van me gaat houden dan Hij al doet. Er is niets wat ik kan doen zodat God minder van me gaat houden dan Hij al doet.


Elke dag wandel ik dapper, zelfverzekerd en veilig in Gods liefde en vergeving. Ik vecht, want als ik werkelijk weet dat God van me houdt, zoek ik niet langer wanhopig naar liefde van mensen. Gods vastberaden liefde voor mij vormt mijn manier van leven en mijn manier van liefhebben.


Op de dagen dat ik niet meer weet dat ik geliefd ben, snel ik naar die prachtige pagina’s van Zijn Levende Woord om naar bewijs te zoeken. Daar word ik gevonden. Daar word ik er altijd aan herinnerd dat ik word gekend, geaccepteerd en geliefd.


Wanneer ben jij geneigd om aan Gods vastberaden liefde voor jou te twijfelen? Wat kunnen we voor je bidden als je strijdt tegen die leugens van twijfel, onwaardigheid en afwijzing?


Genade en vrede voor jou,
Reacties