Doorgaan naar hoofdcontent

Is er buiten God geluk te vinden?
Denk eens na over je leven, of specifieker je dag, en maak een lijst van dingen die jou gelukkig maken. Als al die dingen van je afgenomen zouden worden, zou je dan nog steeds gelukkig kunnen zijn? Zou de dag goed of slecht zijn? Zou het leven nog steeds waard zijn om geleefd te worden? Ik vrees dat velen van ons deze vragen met een ondubbelzinnig 'nee' zouden beantwoorden.

Hoewel er een uitdrukking is dat we gemaakt zijn voor het geluk, is de meest ware en hoogste vorm van geluk te vinden in onze drie-enige God. Maar lang geleden werd er een giftig zaad geplant in het stoffelijke weefsel van ons 'zijn' dat wortel heeft geschoten en de vrucht van ontevredenheid heeft voortgebracht. Dat zaad was de leugen dat we wat anders nodig hebben dan God om in dit leven gelukkig te zijn.

Echt geluk is niet buiten God te vinden

Natuurlijk zijn er veel atheïsten. moslims, boeddhisten en mensen die 'nergens aan doen' die geluk hebben gevonden in de wereld, terwijl ze de God van de Bijbel afwezen. Ik suggereer niet dat er los van Jezus geen geluk is, maar dat echt geluk, de diepste en meest bevredigende vorm van geluk, niet buiten de Heer gevonden kan worden.

Ieder van ons heeft - op verschillende momenten in het leven - wel ervaren dat geluk een genot kan zijn dat je tevreden stelt en een voldaan gevoel geeft. Maar als we ons geluk buiten God om vinden, dan is het in de wereld, onze omstandigheden, of onszelf, en deze dingen zijn broos, vluchtig en dikwijls bedrieglijk. De vreugde die we buiten God om kunnen hebben is altijd tijdelijk, en zorgt daarmee voor teleurstellingen en zelfs wanhoop als het verdwijnt. Ik weet dat ik dit vaak heb meegemaakt.

Echt geluk gaat niet buiten God om, want genot los van Hem geeft nooit voldoening en is nooit onbezorgd. Echt geluk wordt niet gevonden in relaties, rijkdom, status of verworvenheden, omdat al deze dingen vrij snel ongedaan kunnen worden gemaakt.

Echt geluk kan alleen gevonden worden in God

Onze God is eeuwig, Zijn doel is volmaakt en we zijn voor eeuwig van Hem. We vinden bevrediging in de God die ons heeft gemaakt, die ons alle dingen geeft en alles voor ons laat meewerken ten goede. Ja, we scheppen vreugde in alles wat Hij ons geeft, maar wat het zo speciaal maakt is niet de gift op zich, maar Degene die het geeft. Zelfs als de gift door moeilijke omstandigheden wordt weggenomen, blijft de Gever voor altijd bij ons.

Het leven verandert, maar God en Zijn genade zijn vast en zeker. Dit is waarom Job kon zeggen: "De Heere heeft gegeven en de Heere heeft genomen; de Naam van de Heere zij geloofd." En dit is waarom Jakobus kon zeggen: "Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terecht komt." En dit is waarom Jezus kon zeggen: "Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden." Want ons diepste geluk in de ware zin van het woord vinden we in God, niet in Zijn geschenken.

Als we gelukkig willen worden, echt gelukkig, zullen we achter de giften waar we van genieten als ons alles goed gaat de God moeten zien die het alles geeft. En als de dagen donker zijn, laten we dan over onze pijnlijke omstandigheden heen naar God opkijken, die ons liefheeft en kracht geeft.

Om het echte geluk te vinden, moeten we opkijken naar Jezus, moeten we de schoonheid in Zijn karakter ontdekken, moeten we vol bewondering naar Zijn werk kijken, moeten we vol ontzag kijken naar wat Hij heeft gedaan voor jou en voor de toekomst die jij in Hem hebt. In Hem hebben we onuitsprekelijke vreugde, speciaal midden in de beproevingen en verleidingen.

Kijkend naar Jezus,


 

Reacties