Doorgaan naar hoofdcontent

De leugen van schuld en schaamteEen van de zwaarste dingen die je als vrouw kunt dragen, is een schuldgevoel. De meesten van ons weten hoe zwaar schuld en schaamte wegen. Soms voelen we het door iets wat we hebben gedaan en soms door wat een ander heeft gedaan. Hoe vaak heb jij iets gedaan waardoor jij werd overweldigd door een schuldgevoel? En hoe vaak dragen we die last niet dagen, weken of zelfs jaren met ons mee?

Een leugen waarin we allemaal maar al te vaak geloven, is dat deze schuld en schaamte een straf van God zijn. Dat Hij wil dat we de last van schuldgevoel met ons meedragen als een vorm van boetedoening, omdat we ons slecht hebben gedragen. Maar dit is de waarheid niet.

Er zijn twee soorten schuld die we allemaal kennen waarover theologen praten:

1. Schuldgevoel

Wil je een ongemakkelijke waarheid horen? Als we iets verkeerd doen, moeten we ons daar schuldig over voelen. Ik moet de schuld pijnlijk voelen steken als ik niet vriendelijk spreek tegen mijn familie. Daar moet ik last van hebben. Mijn geweten moet me laten merken dat dit soort gedrag niet acceptabel is. Als we gemeen, onaardig, onvergevingsgezind, hard, hardvochtig, zelfzuchtig, lui, trots of zedeloos zijn (ik kan nog veel meer noemen, maar ik denk dat je me wel begrijpt), zijn we God niet aan het eren en verheerlijken en gedragen we ons niet op een manier die past bij iemand die gered is van Gods oordeel en toorn. Het natuurlijke gevolg van zonde in het leven van een gelovige is dat je de overtuiging voelt dat je het verkeerd doet.

Hoewel goddeloos gedrag dat schuldgevoel met zich meebrengt, heeft dat gevoel ook een specifiek doel.

Het doel van dat schuldgevoel is dat we bedroefd zijn over onze zonde. Ook zorgt het ervoor dat we vergeving willen vragen en dat Gods genade weer hersteld wordt en dat we er weer naar streven om heilig te leven. Dit schuldgevoel is een cadeau, geen straf. Het is een hulpmiddel voor de gelovig die er goed op reageert.

2. Werkelijke schuld

Schuldgevoel is een ervaring van innerlijke veroordeling. Werkelijke schuld is een geestelijke staat van zijn met veroordeling van onze overtredingen.

David Platt wijst ons erop dat God, vanaf het begin van het oude testament, Zijn volk steeds verlost van schaamte en dat Hij voor eerherstel zorgt. Sterker nog, de eerste belofte in de bijbel is een belofte van verlossing nadat Adam en Eva hadden gezondigd (Genesis 3:15).

Die belofte werd vervuld op Golgotha, waar God onze schuld en schaamte op Jezus legde.

Er is een lied dat ik heel mooi vind...

O Christus, Uw hoofd boog door een zware last
Onze last werd op U gelegd;
U nam de plaats van de zondaar in,
Droeg alle kwalen voor mij.
Een Slachtoffer ging ons voor, Uw bloed werd vergoten;
Nu is er geen last voor mij.
(O Christ, what burdens bowed Thy head!) Geschreven door Anne Cousin 1864-1906, gezongen door Amanda Greene

Onze werkelijke schuld aan God is wat Jezus voor ons droeg aan het kruis. Dit betekent ten diepste dat we niet langer schuldig staan voor God. We voelen de pijnlijke steken van het schuldgevoel als we iets verkeerds doen tijdens ons leven, maar uiteindelijk kunnen die schaamte en schuld je NIET veroordelen. Jouw losprijs is betaald, je zonde is vergeven, je schuld is weggehaald en je leven is hersteld.

Geloof niet in de leugen dat de schuld en schaamte die je ervaart een straf van God zijn. Jezus is gestraft in jouw plaats.

Maar de schuld en schaamte die we ervaren zijn een natuurlijk gevolg van het doen van iets wat we niet zouden moeten doen. Het zou een herinnering moeten zijn aan het feit dat we niet perfect zijn, maar wel een perfecte Verlosser hebben die niet alleen de straf droeg voor onze zonde, maar Die ons de kracht geeft om te overwinnen, te groeien en te veranderen.

Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest (Romeinen 8:1).

Dit is een krachtig vers dat we uit ons hoofd zouden moeten kennen, zodat we kunnen vechten tegen de leugen dat schuld en schaamte onze straf zijn. Niet alleen mogen we met een schone lei beginnen, maar onze lei blijft schoon door het prachtige en onverdiende offer van Jezus.

Kijkend naar Jezus,
 


Reacties