Doorgaan naar hoofdcontent

Het bedrog van de onwetendheidKen je de uitdrukkingen "wat niet weet wat niet deert" en "zalige onwetendheid"? De meesten wel denk ik. Het is de gedachte dat we er geen zorgen over hebben, het ons niet aangaat, en we er niet door verwond kunnen worden als we ergens niet van weten. Maar in onwetendheid verkeren en niet geïnformeerd worden kan tot veel problemen leiden.

Als een kind niets weet over het gevaar van auto's, speelt en rent het veel eerder zomaar op de straat. Als vrouwen onwetend zijn over de gevaren van roken tijdens de zwangerschap kunnen ze hun baby’s schade berokkenen. Onwetendheid kan leiden tot angst, bezorgdheid en zelfs de dood.
In onze studie hebben we het over de waarheid geloven boven de leugen, maar het is nodig om vooraf te weten waar enkele van die leugens vandaan komen. We geloven dat ze bijvoorbeeld ontstaan in onze eigen onwetendheid.

Velen van ons zijn onbekend met wat de wereld gelooft, en wat nog erger is, eveneens onwetend over wat de waarheid van Gods woord is.

Onbekendheid met Gods woord kan leiden tot onjuiste opvattingen, zwak geloof, koude harten en allerlei verschillende zonden. Daarom roept God ons op Zijn waarheid te kennen en te geloven zodat we de leugens in onze levens kunnen elimineren.

1. God roept ons op de Waarheid te kennen
In het Oude Testament moesten de priesters een offer brengen voor de mensen die een zonde hadden begaan in onwetendheid. (Leviticus 4) God verwachtte van Zijn volk dat het Zijn Waarheid kende, want zo kon het volk voorkomen dat het in zonde zou vallen. (Psalm 119: 11) Hoe vaak hebben we dingen gedaan die verkeerd afliepen vanwege onwetendheid? Om eerlijk te zijn is onwetend blijven vaak makkelijker. We zijn geroepen de waarheid te kennen die God ons heeft willen bekendmaken, hoe zwaar en ongemakkelijk die waarheid soms ook is. Sommige dingen in het Woord zijn gemakkelijk te begrijpen en andere zijn moeilijker. De Bijbel hoort je dagelijkse gids te zijn om God te kennen en lief te hebben. Dan zal je in staat zijn de leugens te ontdekken die je dag proberen binnen te sluipen.

2. Zijn oproep de Waarheid te geloven
We moeten niet alleen weten wat waarheid is, we moeten het ook geloven. Weten met je hoofd is iets anders dan het ook geloven met je hart. Als we ergens in geloven stáán we ervoor en verdedigen we het desnoods tot de dood.

De Waarheid van God is steeds minder populair, en je zult die waarheid alleen maar willen volgen en liefhebben als je er echt in gelooft. Wat betreft de leugens die we tegenkomen, die kunnen we alleen echt bestrijden als we daadwerkelijk geloven dat wat God zegt de echte Waarheid is. Zo niet, dan voeren we een halfslachtig gevecht waar de leugen uiteindelijk zal winnen.

3. God roept ons om te beproeven en te onderscheiden
In 1 Tessalonicenzen 5: 21 worden we aangemoedigd "alle dingen te beproeven en het goede te behouden." We moeten alles wat we horen steeds toetsen aan wat ons geleerd wordt in de Bijbel, om er zeker van te zijn dat wat onze hersenen opvangen en misschien wel in ons hart belandt, ook de Waarheid is.

Wat hoor je op de TV? Welke gedachten en ideeën zijn populair in de wereld? Omdat een meerderheid ergens vóór is, wil het nog niet zeggen dat het daarom ook goed of waar is. In werkelijkheid is het meestal zo dat de waarheid juist niet populair is. Gebruik wat je in de Schrift leert, om de leugens die zich in je leven verborgen houden te ontdekken en te verwijderen.

Maar we zijn ook geroepen om verder te gaan dan leugens aan te wijzen in ons eigen leven. We zijn geroepen om leugens aan te wijzen die we vinden in onze gemeenschappen, wereld en mogelijk zelfs in het leven van onze vrienden. Dit vergt wijsheid en tact en veel gebed.

Onwetendheid is geen gelukzaligheid. Onwetendheid kan ons tot zonde brengen, of het nu per ongeluk is of opzettelijk en uiteindelijk brengt het ons ellende. Gods Woord is de Waarheid, omdat God Waarheid is, en het zal ons vrede brengen.
Ik heb Uw belofte in mijn hart opgeborgen, opdat ik tegen U niet zondig. - Psalm 119:11


Kijkend naar Jezus,Reacties