Doorgaan naar hoofdcontent

Evangelie gericht gebedElke avond hoor ik hoe een klein dapper meisje zich helemaal leeg bidt, en elke avond, zonder uitzondering, eindigt zij haar gesprek met God met hetzelfde vurige verzoek.

“Here God, mag iedereen op de hele wereld van U houden en U aanbidden.”

Mensen, wat raakt die zin mij telkens weer.

Waarom? Omdat ze niet alleen maar bidt dat de schram op haar knie beter mag worden (trouwens, wat is het een voorrecht om ook met de allerkleinste behoeften naar onze barmhartige Vader te gaan). Haar hart is gericht op de wereld buiten haarzelf – een verloren wereld die zo wanhopig dringend een Redder nodig heeft.

Als ijverigste van alle zendelingen en schrijver van een groot deel van het Nieuwe Testament staat Paulus als grote geloofsheld bovenaan. Maar ook hij kende zijn menselijke beperkingen.

Paulus was zich scherp bewust van zijn behoefte aan voorbede.

Maar veel meer nog komt uit Paulus’ verzoek aan de Thessalonicenzen naar voren waar zijn hart op gericht was. Hij vroeg niet zomaar om gebed voor zichzelf. In het sterke bewustzijn van zijn zending, deed hij een vurig verzoek aan zijn broeders en zusters om met hem mee te bidden dat het woord van de Heer snelle voortgang mag hebben en verheerlijkt mag worden, evenals bij u (2 Thessalonicenzen 3:1).

Mensen, wat raakt die zin mij telkens weer.

Als je maar even met de Schrift bezig bent, zie je al gauw dat het leven van Paulus na zijn bekering niet draaide om persoonlijk welzijn of aards gewin. En evenmin om harder werken of alles in de hand te hebben. Jezus grootmaken, daar draaide het om.

Als anderen een kijkje konden nemen in jouw gebedsleven – of in het mijne – wat zouden ze dan zien?

Maar al te vaak proberen we in eigen kracht voor de Heer bezig te zijn, zonder dat we ons biddend bewust zijn hoe hard we God nodig hebben. En soms laten we het bidden er gewoon bij zitten, of we bidden voortdurend op onszelf gericht – we draaien snel ons verlanglijstje af, en worden vervolgens ongeduldig als onze verlangens niet onmiddellijk vervuld worden. Helaas is het gebed dat zich richt op het Evangelie vaak een sluitpost waar je achteraf nog even aan denkt, in plaats van een dagelijkse opdracht, waarin we staan voor Hem die alles in de hand houdt.

Kan jij je nog herinneren wanneer je voor het laatst bent ontsnapt aan de afleiding van de wereld om je heen om uitgebreid en doelbewust te bidden? Zo niet, dan volgen hier een paar praktische aanwijzingen hoe je kunt beginnen:
  • Bid het Gebed des Heren - Het Onze Vader. Jezus leerde ons in Johannes 6:9-13 hoe we nederig en krachtig kunnen bidden. Hij wist dat wij geneigd zijn om op onszelf gericht te bidden. Daarom stelde Hij een gebed op dat de verlangens van Zijn hart onthult. Als wij met innerlijke overtuiging deze gebedsvorm volgen – uit een oprechte behoefte en niet als iets dat gerepeteerd wordt – dan worden onze verlangens omgevormd en zullen ze overeenstemmen met het hart van de Vader. Heilige Vader, niet mijn wil, maar de Uwe geschiede.
  • Bid meer uit de Schrift. Het geeft mij zoveel vertrouwen en vrijheid als ik Gods eigen Woord naar Hem terug bid. Als we de Schrift gebruiken als gebed blijven we gericht op, en in overeenstemming met de waarheid. En dat niet alleen, het is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid  (2 Timotheüs 3:16). Als we schriftverzen zoals Spreuken 16:9 terug bidden naar God toe: “Here God, ik bedenk zo vaak in mijn geest mijn eigen weg zonder U daarbij om raad te vragen. O Vader, vergeef het mij. Dank U, dat Uw soevereine hand mijn gang bestuurt, en dat ik U in alles kan vertrouwen.” Zo herhalen we Gods eigen woorden in onze gedachten, en dat geeft ons wijsheid, zekerheid en kracht.
  • Volg bij je gebed een op het evangelie gerichte gebedslijst. Op zo’n simpele lijst (zet hem in je studie dagboek, of in je smartphone) kunnen bijvoorbeeld onbekeerde familieleden staan, vrienden, buren, collega’s, regeringsleiders, ja hele volken. Bid, net als Paulus, dat de boodschap van het Evangelie op de meest onwaarschijnlijke plaatsen voortgang mag hebben en verheerlijkt mag worden. Vraag aan God dat Hij op bovennatuurlijke wijze deuren opent die niemand sluiten kan (Openbaring 3:8). En bid om een heilige vrijmoedigheid om te getuigen van de hoop die in je is (1 Petrus 3:15). En houd vooral nooit, maar dan ook nooit op met bidden en geloven dat God macht heeft om bergen te verzettenIk ken een vrouw die zich had voorgenomen elke dag te bidden dat haar man Christus zou aannemen. Tweeëntwintig jaar later verhoorde God op wonderlijke wijze haar gebed. Tweeëntwintig jaar! Geef het bidden nooit, maar dan ook nooit op.
“Er gaan precies 1.440 minuten in een dag; kun je dan niet eens 10 minuten vinden om samen te zijn met je hemelse Vader? Is God niet de beste minuten van jouw dag waard?” – Billy Graham.
“Ik heb het zo druk dat ik eerst drie uur ga bidden” – Maarten Luther

Of het nu voor tien minuten is of voor drie uren, laten we deze week ons verootmoedigen, Zijn aangezicht zoeken, en tot onze grote God naderen in gebed.


Aan Zijn voeten,Uitdaging week 6: Stel een aan het evangelie gewijde gebedslijst open bestem per dag een stuk tijd voor doelgericht, aan het evangelie gewijd gebed. Beschouw dat geplande tijdvak als onaantastbaar, en benut die tijd met meer toewijding dan je zou opbrengen voor een gesprek met de belangrijkste klant op je werk.


Leesplan week 6:

 Weekvers week 6:Reacties