Doorgaan naar hoofdcontent

Aan de slag in je tuin!Paulus complimenteert de Thessalonicenzen aan het begin van deze brief voor hun geloof en hij vertelt hen nog eens dat zij een bemoedigend voorbeeld zijn voor anderen.

“Wij weten immers, geliefde broeders, van uw verkiezing door God. Want ons Evangelie is niet alleen met woorden tot u gekomen, maar ook met kracht en met de Heilige Geest en met volle zekerheid.  U weet immers hoe wij in uw midden geweest zijn ter wille van u. Ook bent u navolgers geworden van ons en van de Heere, toen u het Woord aannam te midden van veel verdrukking, met blijdschap van de Heilige Geest.” 1 Thessalonicenzen 4:6

Geliefd door God. Gekozen door God. Kracht van God. In uw midden. Ter wille van u. Navolgers van de Heere.  Het Woord aannemen. Blijdschap ondanks verdrukking. Dat is wat het betekent om te leven als Christen.

Maar Paulus weet dat de Thessalonicenzen ook lui kunnen zijn. Dus hij herinnert hen eraan dat een gelovig leven hun eigen verantwoordelijkheid is. Ze kunnen niet van mensen houden, zoals God van hen vraagt, als ze steeds leunen op anderen voor wat ze nodig hebben, terwijl ze daar zelf voor kunnen zorgen. En dat geldt ook voor ons.

 “Wij zochten ook geen eer van mensen, niet van u, ook niet van anderen,  hoewel wij, als apostelen van Christus, u tot last hadden kunnen zijn, maar wij zijn in uw midden vriendelijk geweest, zoals een voedster haar kinderen koestert. Wij waren zo vol verlangen naar u dat wij graag  met u niet alleen het Evangelie van God wilden delen, maar ook onszelf,  omdat u ons lief geworden was. U herinnert zich immers onze inspanning en moeite, broeders. Want terwijl wij nacht en dag werkten om niemand van u tot last te zijn, hebben wij u het Evangelie van God gepredikt." 1 Thessalonicenzen 2:6-9

We zijn bijna aan het einde van deze studie gekomen. Paulus benadrukt in deze bijbelboeken dingen als zorgen voor jezelf, hard werken, toewijding, volharding en verantwoordelijkheid. Laat deze dingen als blijvende indrukken zichtbaar zijn in je leven. Als je niet voor jezelf zorgt, kun je niet echt goed voor anderen zorgen en dan zullen we niet kunnen oogsten, omdat we zaaien op een onvruchtbare akker.

God heeft mensen op deze aarde gezet om te tuinieren, om voor de aarde te zorgen en voor de planten en de vruchten en om te werken om te eten te hebben: “De HEERE God nam de mens, en zette hem in de hof van Eden om die te bewerken en te onderhouden.” Genesis 2:15

De volle grond, vruchtbaar zaad, stralende zonneschijn en een beetje water zorgen samen voor eten. Verschraalde grond, zaad zonder kiemkracht, bewolkte luchten en een lege waterput niet.

Hoe gaat het met de tuin van jouw leven? Werk je erin en zorg je ervoor?

Paulus vertelt ons wat er zal gebeuren als we dat niet doen: “Want ook toen wij bij u waren, bevalen wij u dit: als iemand niet wil werken, zal hij ook niet eten.” 2 Thessalonicenzen 3:10

Zie je dat er niet staat ‘als iemand niet kan werken, zal hij ook niet eten’?  Hij zegt dat iemand die niet wil werken ook niet zal eten.

God heeft ons gezegend met de gave van kennis in Zijn woord. We weten daardoor waarom we moeten werken, hoe we moeten werken, voor wie we moeten werken, met wie we moeten werken, wanneer we moeten werken, wanneer we moeten rusten en met Wiens hulp we dit allemaal doen. Je doet het geweldig; je leest in Gods woord, je schrijft het vers op, je schrijft op wat je opvalt en je bedenkt hoe je het vers gaat toepassen en je bidt ervoor! Nog twee dagen, en dan kun je uitrusten van deze studie!

Mijn gebed is – mijn hoop is – dat de woorden die we hebben opgeschreven omgezet worden tot daden, doordat we aan het werk gaan in onze tuin, zodat we anderen kunnen voeden met de vrucht van Zijn waarheid.

Geliefd door God. Gekozen door God. Kracht van God. In uw midden. Ter wille van u. Navolgers van de Heere.  Het Woord aannemen. Blijdschap ondanks verdrukking. Dat is wat Hij wil voor ons leven.

Dus, lieve dames, bewaar je hart, werk in je tuin en voed anderen. Doe dit alles voor Hem, omdat Hij je heeft uitgekozen om dit te doen.

“Wie zijn land bewerkt, zal met brood verzadigd worden, maar wie leeglopers navolgt, is een mens zonder verstand.” Spreuken 12:11

“En alles wat u doet, doe dat van harte, als voor de Heere en niet voor mensen.” Kolossenzen 3:23

“De lieflijkheid van de Heere, onze God, zij over ons; bevestig het werk van onze handen over ons, ja, het werk van onze handen, bevestig dat.” Psalm 90:17

Tot Zijn glorie,
Reacties

Een reactie posten