Doorgaan naar hoofdcontent

Wat zeg je in moeilijke tijden tegen je kinderenIk ben moeder van drie meisjes. Mijn oudste dochter is 12 jaar oud, de middelste is 10, en de jongste is 6 jaar. En zoals tegenwoordig iedere moeder, vind ik het moeilijk om te bepalen wat ik aan mijn dochters vertel over de wereld waarin ze leven. Aan de ene kant wil ik niet dat ze naïef staan tegenover de gevaren van onze wereld, maar aan de andere kant wil ik ze ook niet bang maken.

Als we naar de tekst van vandaag kijken, zien we dat Paulus met zijn jonge gemeente in Thessaloniki voor een soortgelijk dilemma stond… en dus stuurde hij Timotheüs om hen te versterken en te bemoedigen in hun geloof.

Kijk, Paulus zei niet alleen maar dat zij sterk moesten zijn in het geloof …hij stuurde iemand NAAR HEN TOE.

Soms moeten we in levende lijve contact hebben als we door moeilijke tijden gaan.

Het was namelijk zo, dat Paulus wist dat er beproevingen in aantocht waren. Dat was ook de enige reden waarom hij er niet persoonlijk was – hij was de stad uit gejaagd. De jonge Thessalonicenzen hadden dat met eigen ogen gezien en voelden nu de afwezigheid van Paulus als een hartverscheurend verlies.

Paulus wilde, op de vaderlijke manier die hem eigen was, deze jonge gelovigen voorbereiden op meer van dit soort beproevingen, niet om ze bang te maken maar om ze voor te bereiden. Hij wilde dat ze klaar waren voor de slagen die zouden komen …en er niet door zouden worden verrast.

“want ook toen wij bij u waren, zeiden we u reeds, dat wij zouden verdrukt worden…
1 Thessalonicenzen 3:4

Wij moeten net als Paulus met onze kinderen praten over de moeilijkheden die zij kunnen tegenkomen …niet om ze bang te maken maar om ze er op voor te bereiden.

Hoewel ik nog steeds bezig ben om mijn koers te bepalen op dit woelige water, geef ik hier een paar manieren waarmee ik bezig ben om mijn dochters voor te bereiden.

Het begint Thuis:
We moeten onze kinderen bijbrengen dat in de gevallen wereld  waarin wij leven moeilijkheden normaal zijn. Het is zo belangrijk voor hun geestelijke groei en rijping om over dit gegeven te praten. Praten hierover begint al aan tafel onder het eten, of op weg naar en van school. Ik praat met mijn meiden over de dingen die in onze stad gebeuren, of in ons land, of ergens ter wereld. Ik beperk bewust de hoeveelheid nieuws waaraan ik ze blootstel, maar zonder in alle details te treden, mogen ze weten wat er gebeurt. We praten erover, en ik hoor hun mening over waarom - volgens hen - iets is gebeurd, of waarom iemand op een bepaalde manier heeft gereageerd.

Leer van hen die ons zijn voorgegaan:
Ik vind ook dat het lezen van de levensgeschiedenis van diverse christenen mij erg heeft bemoedigd en mijn ogen heeft geopend. Het geeft hoop voor je  eigen leven  als je de gelegenheid hebt om een kijkje te nemen in het leven van anderen, en te zien wat God door de moeilijkheden heen heeft uitgewerkt in hun leven. Het is zo bemoedigend om te zien hoe God beproevingen en zware tijden heeft gebruikt om hen te vormen tot die inspirerende christenen over wie wij nog steeds lezen.

Het geeft ons hoop als we lezen over de moeilijkheden waar anderen doorheen moesten en hoe God trouw was jegens hen. Het geeft ons een dieper inzicht hoe God kan werken door wat ook wij in zware tijden meemaken. Een serie boeken over dit onderwerp, waar ik samen met mijn dochters veel aan heb gehad  is Christian Heroes Then & Now.

Deel je eigen getuigenis:
Ik deel met hen ook mijn eigen ervaringen van Gods trouw, want door de jaren heen heb ik ook allerlei beproevingen doorgemaakt. Ik wil niet dat zij zullen denken dat het leven als christen alleen maar koek en ei is. Want dat is het niet. Er zullen zware tijden komen …maar we hoeven niet in angst te leven.

Door te leren standhouden in beproevingen  zullen we volwassener worden in het geloof en steeds meer leren vast te staan in Gods soevereiniteit en liefde.

Vertel eens: Hoe zit dat met jou? Wat zou jij andere moeders aanraden over hoe we met onze kinderen over moeilijkheden kunnen praten?


Heb God Groots lief!Uitdaging Week 2: Vraag deze week aan God om je te helpen om de narigheid in jouw leven te zien als een mogelijkheid om diegene die dat veroorzaakt lief te hebben en voor die persoon te bidden.

Leesplan week 2:

Weekvers week 2:


Reacties