Doorgaan naar hoofdcontent

Liefhebben, dienen, hopen...

Paulus sluit deze brief aan de Thessalonicenzen af met een gebed van hoop. Deze jonge, net geplante kerk van nieuwe christenen had in het eerste jaar van haar bestaan met veel tegenstand en vervolging te maken gehad. Maar dwars door alle zware beproevingen heen, bleven ze volkomen op God vertrouwen. Het dreef hen naar God toe en in Hem bleven ze groeien en bloeien.

We kunnen veel leren van deze jonge gelovigen. De Thessalonicenzen klemden zich vast aan het goede nieuws van Jezus, keerden zich af van de afgoden en bleven standvastig in het geloof. Ze streden ervoor om anderen lief te hebben inclusief hun vijanden, en verbonden zich om God te dienen ondanks zware tegenstand. Zij hielden hoop, zelfs in vervolging, terwijl ze geduldig wachtten tot het moment dat Jezus voor hen zou terugkeren. Ze hadden een nooit falend geloof in God ondanks hun omstandigheden.

In welke situatie zou jij verzocht kunnen worden om te twijfelen aan Gods trouw, vanwege ervaringen waar je geen weg mee weet?


We zien aan de gemeente van Thessaloniki dat ondanks moeilijke omstandigheden, God toch zó trouw is.


En moge de God van de vrede Zelf u geheel en al heiligen, en moge uw geheel oprechte geest,​ de ziel en het lichaam onberispelijk bewaard worden bij de komst van onze Heere Jezus Christus. Hij die u roept is getrouw: Hij zal het ook doen.

​- 1 Thessalonicenzen 5: 23-24

​In dit afsluitende gebed maakt Paulus duidelijk dat God trouw is, om al het hemelse werk te doen wat nodig is om ons op te beuren, als we ons aan Hem overgeven.​ De God van het universum is geheel vrij om te doen wát Hij verkiest, wanneer, en wie Hij verkiest. Toch, liefdevol kiest Hij ons!

God is altijd in trouw aan het werk, om Zijn plannen en bedoelingen voor ons te verwezenlijken.

* God heeft ​Zijn perfecte plan gegrondvest voor onze redding door Jezus Christus.
​* God ​is met ons bezig en trekt ons dichter naar Zich toe
​* Op het moment van onze redding verruilt Hij onze zonden​ ​voor Zijn heiligheid en rechtvaardigheid.​
​* God geeft ons Zijn Heilige Geest om ons te helpen, te onderwijzen en ons te veranderen om meer te zijn zoals Christus.​
​*​ ​God houdt in Hem ons voor eeuwig schuldeloos en volmaakt.

​Vers 24 zegt ons dat dit allemaal zal gebeuren. Het is een zekerheid. Er is geen aarzeling  Er is geen twijfel mogelijk, God is trouw alles te doen, waarvan Hij heeft gezegd dat Hij het zal doen!

Als we God toebehoren, zijn we van Hem, voor altijd en eeuwig. Ongeacht wat we meemaken in dit leven is onze positie voor God helemaal in orde, niets kan daar nog verandering in brengen. We bezitten al Gods liefde en toewijding. God ziet Zijn kinderen als volmaakt rechtvaardig in Jezus Christus - zelfs op onze slechtste momenten. We zijn voor Hem volkomen zonder schuld.

​Deze dingen heb Ik tot u gesproken, ​opdat u in Mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukkingen hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen. - Johannes 16: 33

​De Thessalonicenzen werden deel van Gods familie en werden onmiddellijk geterroriseerd vanwege hun geloof. Geliefd door God maar gehaat en gelasterd door de mensen om hen heen. Ze waren door God uitgekozen maar werden ondanks dat, bedreigd en vermoord.  ​

In plaats dat vervolging en ontberingen hen eronder krijgen, groeiden en bloeiden ze in God. Ze hielden hun oog gericht op Hem. Ze bleven liefde bewijzen aan hun haters. Ze leefden blijvend apart van de heersende cultuur en haar normen. Voortdurend en trouw dienden zij God. Ze verwachtten de terugkeer van Jezus. 

​Jezus Christus is onze enige kracht en hoop in de voortdurende strijd met zonde, pijn en de gebrokenheid van deze wereld. We kunnen bidden en God vragen om dezelfde genade en kracht die Jezus had, wat ons de kracht geeft om gewonde mensen lief te hebben en Hem te dienen in hoop - in wat voor omstandigheden we ook zijn. ​

​Wij kunnen net als de Thessalonicenzen, bloeien en dieper wortelen in de Heer, zelfs in het zicht van pijn en vervolging. In wat voor omstandigheden ook, in weerwil van onze gevoelens, moeten we liefde voor God en mensen benadrukken, Hem trouw dienen en geduldig hopen op de terugkeer van Jezus. ​

Als je nadenkt over je leven, waar heb jij gemerkt dat pijnlijke en moeilijke ervaringen hebben geleid tot je diepere relatie en afhankelijkheid van God? ​

Vrede en genade voor jou,

Reacties