Doorgaan naar hoofdcontent

Elkaar dienenIedereen houdt van vriendschap en allemaal hebben we vriendschappen nodig. Zelfs als je enorm introvert bent, zoals ik, is vriendschap belangrijk. Het is prettig om met anderen te praten en te lachen en om samen te eten. En het is ook fijn om samen goede gesprekken over het leven te hebben; over opvoeden, je huwelijk, single zijn, organiseren, inrichten, creativiteit en nog meer.
Maar hoe fijn dat ook is, we hebben vooral mensen nodig die ons willen dienen met het Woord van God. Je leest in de tekst van vandaag wat ervoor nodig is om elkaar zo te kunnen dienen.
Kennis
Toen Paulus naar Thessaloniki reisde, ging hij daarheen om de mensen te bemoedigen met het goede nieuws van het Evangelie. Als we elkaar dienen met het Evangelie, zoals Paulus deed, moeten we weten welke impact het evangelie heeft op onze levens.
Kort samengevat kun je zeggen dat het Evangelie gaat over het leven, de dood en de opstanding van Jezus. 
Wat hebben we aan die drie dingen? 
· Zijn leven
In alles waarin wij falen hier op aarde, had Jezus succes toen Hij hier leefde. Elke wet die wij niet konden naleven, heeft Jezus perfect nageleefd voor ons. Dus door Zijn perfecte leven wordt Zijn gerechtigheid aan ons gegeven als we geloven. 
· Zijn dood
Door Jezus’ dood is de straf voor onze zonden betaald en zijn we vergeven. Het zware oordeel hoeven we niet meer op onze schouders te nemen, het is op Jezus’ schouders gelegd. Zijn dood geeft ons redding van de toorn van God en van de straf voor onze zonden. 
· Zijn opstanding
Toen Jezus opstond uit de dood liet Hij zien dat Hij over alles regeerde, zelfs over de dood. In Romeinen 8:11 lezen we dat dezelfde kracht waardoor Jezus opstond uit het graf ook in ons leeft als we geloven. Omdat we die kracht hebben, kunnen we tegen zonde vechten en kunnen we een overwinningsleven leiden. We zijn niet langer slaven, maar we zijn vrije vrouwen die zonde kunnen overwinnen. We hebben nu kracht om te veranderen, niet omdat wij sterk zijn, maar omdat we kracht van onze sterke Jezus hebben.  
Het is belangrijk dat we echt weten en begrijpen wat Christus voor ons heeft gedaan door Zijn leven, dood en opstanding. Dat is een echte bemoediging voor ons en het maakt dat we ook anderen echt kunnen bemoedigen.  
Vrijmoedigheid
We hebben het allemaal nodig dat we bemoedigd en uitgedaagd worden door de Waarheid van het Evangelie, want we vergeten het nog wel eens. We hebben mensen om ons heen nodig die ons vrijmoedig zullen vertellen: ‘Geef niet op als je je zonden wilt overwinnen, want je hebt alles wat je nodig hebt om te overwinnen!’ En soms hebben we het nodig dat iemand ons de waarheid vertelt: ‘Klagen past niet bij een kind van God dat het Koninkrijk zal erven.’
Maar deze vrijmoedigheid hoort samen te gaan met nederigheid. Zelfs Paulus zei: ‘Het is niet belangrijk of mensen mijn boodschap plezierig vinden. Als God mijn woorden maar goed vindt. Hij ziet hoe ik van binnen ben.’ (Bijbel in Gewone Taal)
We moeten leren om de mensen om ons heen op een vrijmoedige en nederige manier te bemoedigen met het Goede Nieuws van het Evangelie. 
Vriendelijkheid
Altijd moet dat wat we zeggen tegen iemand op een vriendelijke manier gezegd worden. Paulus was zo nu en dan weliswaar behoorlijk direct, maar hij was ook erg vriendelijk. 
Ik ben vriendelijk voor jullie geweest, zoals een moeder die voor haar kinderen zorgt. (vs.7)
De Waarheid die je in het Evangelie leest is geweldig voor mensen die uitgeput, bang en ontmoedigd zijn door hun zonde. We moeten de mooie woorden van het Evangelie proclameren zonder de houding van een heilig boontje te hebben. 
Het is de moeite waard om het Evangelie te proclameren, omdat Gods woord de moeite waard is om te kennen. Paulus was bereid om dit goede nieuws te brengen aan de mensen in Thessaloniki, ook al zou hij daarvoor vervolging en ontbering moeten doormaken. Het was het waard, voor Paulus. 
Is het Evangelie zo belangrijk voor jou dat je bereid bent om mensen om je heen er vrijmoedig en vriendelijk mee te bemoedigen? 
Kijkend naar Jezus,Wist je dat je helpt om Gods Woord cadeau te doen in meer dan 19 talen als je een Love God Greatly studiegids koopt? De wereld verandert door elke studiegids die je koopt. BEDANKT dat je onze bediening ondersteunt en dat je ons helpt om financiële barrières en taalbarrières neer te halen zodat meer vrouwen toegang tot Gods waarheid krijgen in hun moedertaal!

Reacties