Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit mei, 2018 weergeven

Maak een verschil in de wereld

Ze dachten dat de eindtijd aangebroken was, zo hevig waren de vervolgingen en de beproevingen die de Thessalonicenzen meemaakten. Paulus stuurde een tweede brief om hen gerust te stellen en om hen eraan te herinneren dat de dag van de Heer niet zou komen tot bepaalde dingen gebeurd zouden zijn. En als Jezus terugkomt, zal Zijn kerk samen met Hem op de wolken worden weggevoerd (1 Thess. 4:13-18) en niet meer in de buurt zijn van wat er te gebeuren staat.
De dag van de Heer is een periode die komt nadat de kerk is weggevoerd. Het zal een tijd vol beproevingen zijn voor de mensen die nog op aarde zijn. En hoewel een groot aantal Joden en ‘heidenen’ gered zal worden tijdens deze zeven jaren, zal een grote meerderheid van de wereldbevolking verloren gaan.
De tekst van vandaag vertelt dat de Heilige Geest degene is die ‘de wetteloze mens’ en zijn slechte plannen met deze wereld tegenhoudt. Degene die hem tegenhoudt, moet eerst verdwijnen, staat er. Als de kerk isweggevoerd, zal de Heilige Ge…

Richt je op wat geopenbaard is

Mensen zijn dol op voorspellingen, van de uitslag van een sportwedstrijd tot aan het weer voor volgende week, of toekomstige investeringsmogelijkheden. Iedere dag worden er voorspellingen gedaan. Zelfs in de godsdienst tref je voorspellingen aan, vooral wanneer het gaat om de wederkomst van JEZUS. Er zijn voorspellingen over Zijn wederkomst die al dateren vanaf het jaar 66 na Christus. In feite zijn er al minstens 121 onjuiste voorspellingen gedaan over de wederkomst van Christus. En er lopen momenteel minstens 8 voorspellingen die nog in de toekomst liggen, van mensen die menen uitgerekend te hebben wanneer Jezus terug komt.
Sommige mensen beschouwden deze berichten als een grap, terwijl anderen ze voor waar aannamen en hun toekomstplannen bouwden rondom deze onjuiste datums.
Ik gebruik het woord “onjuist”, omdat niemand weet, en ook niemand ooit zal kunnen uitrekenen, wat het precieze moment is van Christus’ wederkomst.
In Markus 13 en in Mattheüs 24 wordt ons meegedeeld dat niemand di…

Waardig wandelen

Mijn man en ik knuffelden wat op de bank en zochten naar een film die we beiden zouden kunnen waarderen. Met de popcorn in de aanslag starten we een film met Sandra Bullock (mijn favoriete actrice) die over voetbal ging (een mannelijk onderwerp voor mijn echtgenoot). We werden helemaal gevangen door alle waargebeurde details van het leven van Michael Oher, en eindigden in tranen. The Blindside is een verhaal van verlossing en gaat over een jonge man die van thuisloze tot held wordt, alleen omdat één gezin hem opmerkte, nieuwe kleren voor hem kocht, en hem verwelkomde in hun gezin. Op enkele hoogtepunten in de film staat de jonge man met elk van zijn beide benen in een andere wereld. Zal hij de stap voorwaarts doen en vrijheid en een doel vinden in zijn roeping, of blijft hij steken in de cyclus van een leeg leven?

Het conflict van Michael Oher is als de strijd die we allemaal elke dag hebben. God heeft ons opgenomen in Zijn familie. We zijn bekleed met de gerechtigheid van Christus en …

De hoop van Christus' wederkomst

De kerk in Thessaloniki groeide in geloof en de liefde voor elkaar groeide ook (2 Thess. 1:3). Als ik je ernaar zou vragen, zou je me waarschijnlijk vertellen dat jij ook zou willen groeien in geloof en liefde. Maar voor groei betaal je een prijs die velen van ons liever niet zouden willen betalen. De Thessalonicenzen hadden al tijden te maken met vervolging en verdrukking. Als wij te maken krijgen met beproevingen, verdrukking en strijd kunnen we kiezen hoe we daarmee omgaan. Zullen we het verdragen en erdoor groeien? Of kiezen we om te klagen en verder van God af te dwalen? Want je weet vast wel dat het niet de vraag is of er beproevingen zullen komen, maar wanneer ze er zullen zijn. Het zou een understatement zijn als ik zeg dat het leven in Venezuela moeilijk is op dit moment. Ik kan erover meepraten, want ik woon hier. Mensen hebben honger. Er zijn geen medicijnen. Vrouwen sterven tijdens hun bevalling. De schappen in de supermarkten zijn leeg en wat er wel te vinden is, kost zovee…

Groeiend geloof. Een toename aan liefde.

“Paulus, Silvanus en Timotheüs, aan de gemeente der Thessalonicenzen in God, onze Vader, en de Here Jezus Christus: genade zij u en vrede van God, de Vader en van de Here Jezus Christus. Wij behoren God te allen tijde om u te danken, broeders, zoals gepast is, omdat uw geloof zeer toeneemt en u aller liefde jegens elkander sterker wordt, zodat wijzelf over u roemen bij de gemeenten van God, vanwege uw volharding en uw geloof onder al uw vervolgingen, en de verdrukkingen die u doorstaat.” 2 Thessalonicenzen 1:1-4.
Opnieuw schrijft Paulus aan de gelovigen te Thessaloniki, die helaas nog steeds niet van de zware vervolging af zijn, die al vóór zijn eerste brief was begonnen. In feite zijn de druk en de tegenstand juist toegenomen. En bovenop de fysieke narigheid die ze hadden moeten doorstaan werd deze jonge gemeente nu geconfronteerd met het binnensluipen van valse leer en moedeloosheid, en tegelijk de verleiding om onverantwoordelijk te leven, met veronachtzaming van hun pas gevonden ge…

Liefhebben, dienen, hopen...

Paulus sluit deze brief aan de Thessalonicenzen af met een gebed van hoop. Deze jonge, net geplante kerk van nieuwe christenen had in het eerste jaar van haar bestaan met veel tegenstand en vervolging te maken gehad. Maar dwars door alle zware beproevingen heen, bleven ze volkomen op God vertrouwen. Het dreef hen naar God toe en in Hem bleven ze groeien en bloeien.
We kunnen veel leren van deze jonge gelovigen. De Thessalonicenzen klemden zich vast aan het goede nieuws van Jezus, keerden zich af van de afgoden en bleven standvastig in het geloof. Ze streden ervoor om anderen lief te hebben inclusief hun vijanden, en verbonden zich om God te dienen ondanks zware tegenstand. Zij hielden hoop, zelfs in vervolging, terwijl ze geduldig wachtten tot het moment dat Jezus voor hen zou terugkeren. Ze hadden een nooit falend geloof in God ondanks hun omstandigheden.
In welke situatie zou jij verzocht kunnen worden om te twijfelen aan Gods trouw, vanwege ervaringen waar je geen weg mee weet?


We zie…

Helend als honing

Er zijn van die woorden die ons kapot maken en littekens achterlaten. Misschien heeft iemand wel eens zulke woorden tegen je gezegd of misschien zeg je dat soort woorden tegen jezelf. Je weet zelf wel welke woorden jou het hardst raken. Maar heb je ook de woorden gehoord die je bemoedigen? Woorden die bedoeld zijn om je eraan te herinneren dat we naar Zijn beeld geschapen zijn (Genesis 1:27)? Hoe zou de wereld zijn als we die valkuil zouden kunnen omzeilen en elkaar zouden kunnen overspoelen met liefdevolle woorden? Het is een mijlpaal in onze geschiedenis: voor het eerst zijn we in staat om al onze gedachten op elk gewenst moment in één keer te delen met honderden, duizenden of zelfs miljoenen mensen. Er zijn zoveel platformen daarvoor die zo makkelijk toegankelijk zijn en daarom voelt dit als vrijheid. We zijn vrij om alles wat we maar willen te tweeten, te posten of op te nemen, maar is dat nu echte vrijheid? Als je op Twitter discussieert over politiek om tien uur ’s avonds,zal er …

Voorspellen of voorbereiden

Toen ik informatie zat te verzamelen voor de blog van vandaag over de wederkomst van Christus, viel mij op dat de meest recente voorspelling van het einde van de wereld viel op diezelfde dag:23 april 2018. Ik zat van mijn koffie te nippen en keek naar de vogels die in de milde regen rondfladderden en ik probeerde mij voor te stellen hoe dit moment in één ogenblik zou kunnen veranderen. 
Al vanaf het jaar 66 zijn er berichten bekend van mensen die het einde der tijden voorspellen. Om de paar jaar verschijnt er in het nieuws wel een verhaal met alweer een aankondiging van een komende “Dag des oordeels” of “Dag des Heren”. 
Voordat Hij opgenomen werd, vertelde Jezus aan de discipelen dat Hij zou terugkomen. In heel het Nieuwe Testament is die belofte een telkens terugkerend thema. In 1 Thessalonicenzen komt Paulus ook op dit punt, als hij de gemeente leert hoe zijgodvruchtig kunnen leven. Het is zijn wens dat de gelovigen gezamenlijk voorbereid zijn en met het vooruitzicht op de wederkomst…