Doorgaan naar hoofdcontent

Week 4 woensdag
LEES Jakobus 5:7-12


7 Wees daarom geduldig, broeders, tot de komst van de Heere. Zie, de landbouwer verwacht de kostbare vrucht van het land, en heeft daarbij geduld, totdat het de vroege en late regen zal hebben ontvangen. 8 U moet ook geduldig zijn en uw hart versterken, want de komst van de Heere is nabij. 


SOAP Jakobus 5:7-8


Omdat het oordeel over de goddelozen vaststaat, roeptJakobus gelovigen op om geduldig te zijn tot die tijd komt. Als het gaat over het omgaan met lijden dan is Jezus ons voorbeeld. Zijn reactie op valse beschuldigingen en de dreiging van de dood was geduld, kalmte en gefocused blijven op Gods wil voor Hem. Jezus verdedigde Zichzelf niet tegen Zijn vijanden. Hij liet dat Zijn Hemelse Vader over. Jezus gaf zich over aan het lijden zodat Hij Gods plan kon vervullen en Zijn oneindige liefde kon tonen.
    
Als je onrechtvaardig lijdt, welk voorbeeld van het lijden van Jezus kan jij toepassen in jouw leven? God is bij machte om de onrechtvaardigheid van de mens te gebruiken voor Zijn glorie en voor ons ten goede. Temidden van het lijden worden we geheiligd en gaan we meer op Jezus lijken. Als jij in moeilijke omstandigheden bent, kies ervoor om te geloven dat Jezus jouw bestemming in handen heeft net zoals Hij Zijn bestemming in handen had.


Vader God, U bent een God vol erbarmen en genade - bij machte om de meest moeilijke dingen in het leven te beheersen en te sturen. Heer, help mij om geduldig ontberingen te doorstaan. Help mij om me niet van Uw nooit aflatende liefde te laten afleiden door hoe ik me voel of hoe dingen eruit lijken te zien. Dat ik nooit aan Uw goedheid mag twijfelen. In Jezus Naam. Amen

Reacties