Doorgaan naar hoofdcontent

Week 4 dinsdag
LEES Jakobus 5:1-6

1 Nu dan, rijken, huil en jammer over al de ellende die u overkomt. 2 Uw rijkdom is vergaan en uw kleren zijn door de motten aangevreten. 3 Uw goud en zilver is verroest en hun roest zal een getuigenis tegen u zijn en uw vlees als een vuur verteren. U hebt schatten verzameld in de laatste dagen. 

SOAP Jakobus 5:1-3

Jakobus geeft een waarschuwing door te wijzen op het einde van een groep goddeloze, rijke mensen die de armen onderdrukten doordat ze zich aan weelde te buiten zijn gegaan, loon onthouden hebben en de armen kwaad gedaan hebben. Jakobus veroordeelt rijkdom niet, maar het goddeloze en misbruikende gedrag van deze rijke mensen. Het is een waarschuwing zowel voor de godvruchtige en goddeloze om voorzichtig te zijn met materialisme en hebzucht. Het is ook een waarschuwing voor iedereen dat Gods gerechtigheid dreigend, intens en onontkoombaar is.

In welke moeilijke omstandigheid word je verleid om te twijfelen aan Gods wraak in jouw eigen lijden? God blijft standvastig en trouw om te beschermen en te wreken hen die Hij liefheeft en die bij Hem horen. Hij blijft onze beschermer, onze schuilplaats en onze verdediger. Gelovigen moeten erop vertrouwen dat God zijn wraak en gerechtigheid op Zijn manier en op Zijn tijd zal laten gelden.


Vader God, U bent mijn eerlijke en rechtvaardige Rechter. Heer, verwijder het verlangen om mijzelf te wreken. Heer, help mij om vol vertrouwen te zijn dat U altijd doet wat goed en recht is. Help mij om te bidden voor mijn vijanden en hen goed te doen. Help mij om U te vertrouwen Heer, dat in Uw timing Uw oordeel en eerlijke straf zal komen. In Jezus naam. Amen.

Reacties